Skift styrker rapporteringskravene

Del:

Skift styrker rapporteringskravene og utvikler nye praktiske veiledere

Klimarapportering fra næringslivet er avgjørende for at aktører i markedet skal ha et godt beslutningsgrunnlag. Skift-nettverket har levert klimarapport hvert år siden 2019 og på CEO-møte i april ble det besluttet å ytterligere styrke klimakravene for nettverket.

Gitt en stor utvikling av rapporteringskrav har Skift oppdatert og spisset forpliktelsene og forventningene til Skift-medlemmene, med økt fokus på naturrisiko og bruk av vitenskapsbaserte og sektorspesifikke overgangsbaner i rapporteringen. Samtidig utvikler nettverket tre nye praktiske standarder for å bistå med vitenskapsbaserte mål, overgangsplaner og naturrapportering.

Betydningen av overgangsplaner

Omstillingplaner er vesentlige for å sikre at overgangen til en grønn økonomi skjer på en planlagt, rettferdig og inkluderende måte. Prosessen med å utvikle en omstillingsplan veileder et selskap i å tenke over strategi, organisasjon, tiltak og hvordan verdier skal skapes når virksomheten skal nå klimamålene. Dette er en langsiktig endringsreise hvor virksomheten må ha evne til å håndtere risiko og utnytte de kommersielle mulighetene som oppstår.

Workshop hos PwC om overgangsplaner og klimarapportering

Finanskiftet utvikler praktiske veiledere for Skift-fellesskapet!

For å støtte Skift-medlemmene i arbeidet med god klimarapportering har Finansskiftet utarbeidet en oversikt over kommende krav til bærekraftsrapportering som gir en god anbefaling til hvordan selskapene kan forberede seg på økte krav. Dette inkluderer rammeverk og anbefalinger for bedre klima- naturrapportering og en egen veileder for SMB bedrifter.

I løpet av høsten kommer det tre nye praktiske veiledere som skal bistå med vitenskapsbaserte mål, overgangsplaner og naturrapportering.

Mer informasjon om de nye rapporteringskravene og Skifts klimarapporter er tilgjengelig her.