Skift inngår samarbeid med ACT

ACT Cluster og Skift – Næringslivets Klimaledere har inngått avtale om samarbeid. Målet er å akselerere bærekraftig næringsutvikling.

Del:

ACT Cluster og Skift – Næringslivets Klimaledere har inngått avtale om samarbeid. Målet er å akselerere bærekraftig næringsutvikling. 

ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av eksisterende industri, og har satt mål om nullavfall og nullutslipp. For å bidra til elektrifisering av samfunnet skal klyngen utvikle nye verdikjeder for produksjon av battericeller, grønn hydrogen og karbonfangst, og har mål om 10000 nye arbeidsplasser.

– For at verden skal klare å løse bærekraftutfordringene, så må både forretningsmodeller og verdikjeder endres. Dette er et arbeid som krever brede samarbeidskonstellasjoner, og vi ser fram til å bidra i denne utviklingen sammen med Skift sier klyngeleder Monica Paulsen.

– Et tettere samarbeid med Skift vil bidra til raskere måloppnåelse for klyngen, og det gir økt bærekraft globalt, fortsetter hun.

  ACT vil støtte Skift i kontakt og samarbeid med aktørene i klyngen, som utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. Industri- og teknologibedriftene i klyngen har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Norge. Skift ble nylig tatt opp som ny medlem i ACT, og avtalen forsterker og konkretiserer samarbeidsområder for partene.

  Sammen med Skift vil klyngen bidra til å akselerere grønn omstilling, ved å ta i bruk, og være ambassadører for å få flere til å signere Grønnvaskingsplakaten og Skifts prinsipper for grønt innkjøpsvett sier Paulsen.

  – Vi er utrolig glade for å kunne konkretisere et samarbeid med en så viktig aktør nordpå. Teknologi- og industribedrifter i distriktene har alltid vært en helt avgjørende del av norsk næringsliv og vår handelsbalanse med utlandet. Det er disse som kommer til å utvikle nye løsninger som tar verden mot null utslipp og samtidig bygge norsk konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

   Han påpeker at deling og læring er en av grunnpilarene i Skift, og at det er essensielt for næringslivet som helhet å ha god kontakt med miljøer slik som ACT.

   – Norge er rikt på både fornybare naturressurser og kloke hoder som vet hvordan både å utnytte dem på en god måte, for å skape industri, arbeidsplasser og ny teknologi. Vi ønsker å bidra til at regionen og bedriftene som ACT representer synligjøres, samtidig som vi vet at de har svært mye å dele med resten av næringslivet gjennom de eksemplene de har satt. Det håper vi å kunne ta læring av, avslutter Haugland.