Skift blir partner til Zerokonferansen og lager HUB i Bergen

Årets Zerokonferanse blir annerledes, men de gode diskusjonene består. I lys av koronakrisen må man tenke nytt, både rundt gjennomføring av arrangementer og om klimakrisen.

Del:

Årets Zerokonferanse blir annerledes, men de gode diskusjonene består. I lys av koronakrisen må man tenke nytt, både rundt gjennomføring av arrangementer og om klimakrisen.

– Vi var veldig fornøyd med deltakelsen på fjorårets konferanse, og satte stor pris på muligheten til å samle så mange engasjerte folk fra våre medlemsbedrifter på norges viktigste klimakonferanse, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Dagens pandemi gjør det ikke like lett å samles fysisk, men Haugland er optimistisk til at arrangementet kan bli like bra, til og med bedre, på tross av dette.

– Det åpner for nye spennende formater på gjennomføringen! Zerokonferansen blir i år avholdt over hele Norge, og Skift med Skiftmedlemmet Bergen Næringsråd er vertskap for ZerokonferanseHUBen i Bergen.

På programmet for denne konferanseHUBen står temaer som klimarapportering, klimanøytralitet og grønn konkurransekraft. Man kan også se programmet live på nett, via zerokonferansen.no.

– Med Skift som partner og vertskap for en egen konferanseHUB i Bergen kan vi sette fokus på hvordan norsk næringsliv kan lykkes med grønn omstilling, og hvordan de kan implementere gode rutiner for klimarapportering. Vi er også veldig glade for at næringslivet og politikerne i Bergen kan møtes og delta på Zerokonferansen i sin egen by, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Rapportering, budsjettering og klimanøytralitet

Skift ferdigstiller sitt klimaregnskap i oktober, og dette vil bli en naturlig del av programmet under Zerokonferanse. Det er også mye spennende som skjer med EUs nye taksonomi.

– Skift vil gjennom sitt program belyse hva som er god klimarapportering i næringslivet og hvordan vi skal forholde oss til begrepet klimanøytralitet, som jo er endemålet med klimaarbeidet. Vi avverger ikke klimakrisen før det er null utslipp, og netto opptak av karbon i biosfæren.

Skift vil gjennom sitt program også løfte frem sine pilotprosjekter, og arbeidet med å identifisere nøkkelfaktorer for at vi skal lykkes med de store skiftene som må finne sted i nær sagt alle våre sektorer frem mot 2030 og 2050.

Grønn omstilling gir konkurransekraft

Å sikre et konkurransedyktig norsk næringsliv var en av hovedgrunnene til at Skift ble opprettet som organisasjon. Utviklingen av nullutslippsløsninger i verdensmarkedet går lynkjapt, og har spesielt fått vind i seilene i Europa i kjølvannet av EUs «Green Deal».

– Skal norsk næringsliv fortsette å være verdensledende på sine felt, er vi nødt til å samles både for å komme opp med løsninger og for å fronte de beste politiske rammene for å sikre rask implementering av disse, sier Haugland.

Koronakrisen har i 2020 snudd mye på hodet, og samtidig ført til store utslippskutt. Men dette er ikke en løsning i seg selv i følge Haugland.

– Skal vi nå målene nedfelt i Parisavtalen må vi kutte mer enn det som foreløpig ser ut til å bli resultatet av de globale nedstengningene hver år frem mot 2030 og 2050. Det får vi ikke til uten en endring av måten vi tenker verdiskapning på. Krisetiltakene for å holde hjulene i økonomien i gang må ta sikte på å også bidra til omstilling. Hvis ikke går vi tomhendt og baklengs inn i klimakrisen.