Sammen om felles klimarapportering for rådgivende ingeniører

Asplan Viak, DNV, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sweco har utarbeidet et felles, transparent, ambisiøst og rettferdig omfang for rapportering av egne klimagassutslipp.

Del:

Asplan Viak, DNV, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sweco har utarbeidet et felles, transparent, ambisiøst og rettferdig omfang for rapportering av egne klimagassutslipp.

Per i dag eksisterer det ikke et krav til hva som skal inkluderes i et selskaps klimagassregnskap, noe som i praksis gjør det umulig å sammenligne utslipp mellom virksomheter. Vi har derfor gått sammen og blitt enige om hvilke utslipp vi skal måle på tvers av rådgiverbransjen i Norge, og skal nå utarbeide et felles rammeverk for rapportering av disse.

– Det vanlige er å rapportere på bruk av fossil energi og strøm, og i noen tilfeller også flyreiser. I vårt omfang vil vi i tillegg inkludere maten fra våre kantiner, kontormøbler, IT-utstyr, alle reiser, inkludert firmaturer og reiser til og fra jobb, indirekte utslipp fra materialene kontorene våre er bygget av, og kjøp av varer og tjenester, forteller Ørjan Kongsvik Aall, klimastrateg i Sweco og en av initiativtagerne til arbeidet.

– Det er en kjensgjerning at vår bransjes påvirkning på klima er aller størst gjennom prosjektene våre, men vi har fortsatt et ansvar for å feie for egen dør, understreker Nora O. Schjoldager, strategisk klima- og bærekraftsrådgiver i Multiconsult. 

John Sverre Rønnevik, fagsjef ytre miljø i Asplan Viak, påpeker videre at alle aktiviteter har et utslipp, også rådgivingstjenester. Dette er noe vi må være bevisst. 

I løpet av 2021 skal virksomhetene enes om en felles metodikk for beregning, felles utslippsfaktorer og rapportering av klimagassutslipp innen de ulike områdene.

– Våre rådgivere jobber med klimaproblematikk i prosjektene sine, derfor er det viktig at vi er enige om hvordan vi forholder oss til dette – også internt. Nå tar vi ansvar og ser frem til å bruke egne erfaringer for å bli enda bedre i prosjektene våre, sier Ellen Skarsgård, leder for bærekraft og klima i DNV. 

Nå håper Elisabeth Hofgaard Lycke, bærekraftsansvarlig internt i Norconsult, at resultatet av samarbeidet vil komme flere til gode.

– Den modellen vi utarbeider kan i prinsippet brukes av alle som driver med rådgiving, eller i andre former selger kunnskap, påpeker hun. 

Initiativet har sitt utspring i at alle medlemmer i organisasjonen Skift skal sette seg verifiserbare mål om å begrense oppvarmingen til 1.5 grader og rapportere på direkte og indirekte utslipp.

- Stor takk til Sweco og Multiconsult som har tatt dette initiativet sammen med de rådgivende ingeniørene i Skiftnettverket. Skift er en gjøretank og derfor utvikler vi nå dette felles rapporteringsrammeverket som blir bransjestandarden for rådgivende ingeniører, sier Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å rapportere alle sine klimagassutslipp og sette seg utslippsambisjoner i tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, gjerne gjennom Science Based Target-initiativet. Skal vi stoppe klimakrisen fra å bli mye, mye verre, er vi avhengig av at alle gjør det de kan for å kutte utslippene raskt til null, fastslår bærekraftsjef i Multiconsult, Heikki Eidsvoll Holmås.

Hver digital visning av dette dokumentet har et utslipp på ca. 1 gram CO2e. Kilde: Aspan Viak.