Overleverte grønne anbefalinger for bygg og eiendom på Arendalsuka

Bruk byggene vi allerede har og kutt klimagassutslipp. Det er de viktigste anbefalingene Statsbygg og klimanettverket Skift overleverte til kommunalminister Nikolai Astrup på Arendalsuka.

Del:

Bruk byggene vi allerede har og kutt klimagassutslipp. Det er de viktigste anbefalingene Statsbygg og klimanettverket Skift overleverte til kommunalminister Nikolai Astrup på Arendalsuka.


– I dag står byggsektoren for 40 prosent av energiforbruket og 30 prosent av klimagassutslippene i verden. Hvis vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi ta i bruk ny teknologi for å kutte utslipp i sektoren. Klimainitiativet Skift er et godt eksempel på hvordan vi må jobbe på tvers av bransjer og sektorer for å nå bærekraftsmålene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

En arbeidsgruppe ledet av Statsbygg har det seneste halvåret funnet fram til de viktigste tiltakene for å nå klimamålene innenfor bygg- og eiendomsnæringen. I Arendal overrakte de administrerende direktørene Harald Nikolaisen i Statsbygg og Bjørn Haugland i Skift et notat med anbefalinger til kommunal- og moderniseringsministeren.

– I dette Skiftnotatet legger vi fram en rekke tiltak, som kan få ned det globale energiforbruket og kutte klimagassutslipp. Tiltaket som vil ha størst effekt, er tilsynelatende enkelt: Vi må bygge mindre, og heller utnytte bygningene vi allerede har bedre, sier Harald Nikolaisen.

Skiftnotatet tar blant annet for seg hvordan vi med digital driftsovervåking både kan spare strøm og utnytte arealene våre bedre. Her er også en 10-punktliste om materialbruk, energibehov og andre konkrete tiltak på byggeplasser. I tillegg tar notatet for seg krav og forventninger til både myndigheter og leverandører.

– Dette Skiftnotatet viser kraften i at toppledere samarbeide på tvers av sektorer, resultatet er konkrete løsninger som viser hvordan vi kan spare energi, utnytte arealene bedre og kutte klimautslipp, sier Bjørn Haugland i Skift.

Skiftnotatet for bygg- og eiendomssektoren har Statsbygg utarbeidet i samarbeidet med lederne i Multiconsult, Veidekke, Obos, Renas, Microsoft Norge, ZERO, Arntzen de Besche, GK Gruppen og EFO.

Les hele Skiftnotatet her.