NTNU og Skift samarbeider om internship for fremtidens klimaledere

NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet, er en av Skifts kunnskapspartnere. Nå lanserer vi et internship-program i samarbeid med NTNU, hvor studentene får møte aktuelle bærekraftsutfordringer før de kommer ut i arbeidslivet. Programmet er en pilot, og de første studentene vil komme fra industriell design og elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU.

Del:

NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet, er en av Skifts kunnskapspartnere. Nå lanserer vi et internship-program i samarbeid med NTNU, hvor studentene får møte aktuelle bærekraftsutfordringer før de kommer ut i arbeidslivet. Programmet er en pilot, og de første studentene vil komme fra industriell design og elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU.

Klimaendringene går raskere, blir mer intense og noen av trendene er nå irreversible. I internshipet skal man få bryne seg på dagsaktuelle og krevende problemstillinger som næringslivet møter innen bærekraft. Sammen med utvalgte bedrifter i Skift- samarbeidet, skal studenter ved NTNU få benytte sin profesjonelle, utdanningsmessige og personlige egenskaper som designer for å legge frem forslag til intervensjoner.

Medlemmene i Skift har nå mulighet til å engasjere studenter fra NTNU for å løse klima og bærekraftutfordringer i virksomheten. Vi søker nå flere bedrifter som er medlemmer i Skift og ønsker å delta i piloten.


Meld interesse til: Geir Egil Dahle Øien, mail: geir.oien@ntnu.no

Du kan også kontakte Torstein Bolstad, mail: Torstein.bolstad@ntnu.no eller Brita Fladvad Nielsen, mail: brita.nielsen@ntnu.no for mer informasjon.