Nord-Norges ledende finanshus blir medlem i Skift

Sparebank 1 Nord-Norge ønskes velkommen som nytt medlem i Skift. Banken er en del av SpareBank 1-alliansen og har vært en sentral samfunnsaktør siden 1836 -tallet.

Del:

SpareBank 1 Nord-Norge ønskes velkommen som nytt medlem i Skift. Banken er en del av SpareBank 1-alliansen som består av 13 selvstendige sparebanker over hele landet. SpareBank 1 Nord-Norge har røtter tilbake til 1836-tallet og har vært en sentral samfunnsaktør siden da.

Sparebank 1 Nord-Norge er til stede i hele den nordlige landsdelen både gjennom finansielle tjenester, kompetanse, og samfunnsutbytte. Som den største finansaktøren i landsdelen ønsker SpareBank 1 Nord-Norge være en katalysator for en bærekraftig fremtid i nord.

Særlig hensyn i Arktis

Hensynet til bærekraft preger alle initiativer fra banken, både hva gjelder måten virksomheten drives på - og de krav konsernet stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter. Som verdens nordligste finanskonsern tar banken et særlig hensyn til forhold som angår arktiske områder.

Konsernets egne undersøkelser viser at omstillingen i Nord-Norge går sakte, og at hele 41 prosent mener at klimaendringene har lite eller ingen betydning for bedriftens strategi. Samtidig vet vi at oppvarmingen går 3,8 ganger raskere i arktiske strøk.

- Som landsdelens største finanskonsern har vi et særlig ansvar for å bidra til grønn omstilling. Å ha orden i eget hus er en selvfølge, men vi ønsker i tillegg å legge til rette for at det nordnorske næringslivet blir med på omstillingsreisen. Det skal vi gjøre gjennom både kunnskap, rådgivning, incentiver og krav – og vi gleder oss til å være en del av Skiftnettverket i tiden som kommer, sier Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

En del av en større satsing

Når Sparebank 1 Nord-Norge nå blir medlem i Skift, er dette en del av en større bærekraftsatsing fra banken.

- Vi har strategifestet at SpareBank 1 Nord-Norge skal være en pådriver for en bærekraftig fremtid i nord. Det tar vi på høyeste alvor, og i år kommer bedriftene i landsdelen vår virkelig til å se at vi ønsker å bidra til å gjøre en forskjell! Det kommer til å vises både gjennom økonomiske støtteordninger, kunnskapsdeling og aktive rådgivere som kan bærekraft i sin bransje. Det er viktig både for bedrifter, for landsdelen, og for oss, sier konsernsjefen.

En viktig aktør 

Norge og norsk næringsliv skal gjennom en bred omstilling fra øst til vest og nord til sør.

- Som Nord-Norges største finanskonsern har Sparebank 1 Nord-Norge en stor mulighet til å bidra til grønn omstilling for hele landsdelen. Det er en stor glede å ønske Liv B. Ulriksen og hele teamet i SpareBank 1 Nord-Norge velkommen til Skift-samarbeidet sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.