Norconsult melder seg inn i Skift

– Vi har en stor påvirkningsmulighet til å redusere klimaavtrykk gjennom de rådene vi gir i oppdrag. Bygge- og anleggsnæringen står for omtrent 40 prosent av klimautslippene i Norge, og det er enormt potensial for kutt, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Del:

Allerede i sommer signerte Norconsult Grønnvaskingsplakaten, og denne uken signerte selskapet medlemsavtale med Skift. Norconsult ønsker å påvirke agendaen i klimadebatten.

– Selv om Norconsult har et lite klimafotavtrykk fra egen drift, har vi stor påvirkningsmulighet til å redusere klimaavtrykk gjennom de rådene vi gir i oppdrag. Bygge- og anleggsnæringen står for omtrent 40 prosent av klimautslippene i Norge, og det er enormt potensial for kutt. Også fremover vil det være behov for å bygge bruer, veier, tunneler og bygg, men smarte og mer bærekraftige løsninger vil bidra til reduksjon av utslipp. Med den forpliktelsen som følger med å bli medlem i Skift, tror jeg vi får vi enda litt mer selvtillit til å anbefale mer bærekraftige løsninger i oppdragene våre, sa Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, da han signerte avtalen på vegne av selskapet.

Kraften i samarbeid

FNs bærekraftsmål står sentralt i Norconsults arbeid med bærekraft, spesielt knyttet til klimagassutslipp og ren energi. I prosjekter samarbeider Norconsult tett med både kunder, leverandører og resten av bransjen. Nå ser selskapet frem til å jobbe tett med medlemmene av Skift for å finne smarte løsninger på klimautfordringene innen flere næringer.

– Ingen enkeltaktør kan løse klimautfordringene alene, men kraften i et felles samarbeid om dette er betydelig. Det må den også være hvis vi sammen skal finne løsninger på de enorme klimautfordringene verden står overfor. Heldigvis vet jeg at mine kollegaer motiveres av å løse de vanskeligste oppgavene, sier Janicke P. Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult.

4 000 kloke hoder

For Skift er det et pluss å få over 4 000 rådgivende ingeniører og arkitekter med på laget. Fordi bygge- og anleggsnæringen står for en betydelig del av dagens klimagassutslipp, sitter den samme næringen også på løsningene. Smarte bygg, energieffektivisering, byggemetoder som gir redusert materialbehov og bærekraftig byutvikling er alle områder der Skift mener Norconsult kan bidra.

– Som Norges største rådgivningsselskap med mer enn 20 000 store og små prosjekter i året, er Norconsult unikt posisjonert til å påvirke hvordan det bygges i Norge og Norden i mange år fremover. For å løse klimautfordringene trenger vi alle de kloke hodene som finnes, og mange av disse jobber i Norconsult, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Omstilling gir muligheter

For Haugland handler det ikke bare om rene utslippskutt, like viktig er jobben med å posisjonere norsk næringsliv for et marked som stiller helt nye krav til bærekraft.

– Overgangen til et nullutslippssamfunn er ikke bare en enorm utfordring, men også en enorm mulighet for bedrifter til å skape verdier i takt med en bærekraftig fremtid. Norconsult sitt tydelige engasjement for å finne bærekraftige og lønnsomme løsninger innen egen næring er inspirerende, og viser hvor viktig arbeidet med utslippskutt og det å fremme grønn konkurransekraft er for selskapet, sier Haugland.

Et førtitalls av Norges ledende bedrifter er nå med i Skift. Organisasjonen lanserte sommeren 2020 Grønnvaskingsplakaten, og går nå i front for grønne innkjøp med kampanjen «10 prinsipper for grønt innkjøpsvett» på grønneinnkjøp.no