NORCE Norwegian Research Centre blir nytt Skiftmedlem

Skift er stolte og glade for å meddele at NORCE er blant Skifts nyeste medlemmer.

Del:

Skift er stolte og glade for å meddele at NORCE er blant Skifts nyeste medlemmer.

NORCE er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med mer enn 750 ansatte i Norge fordelt på 10 norske byer. De arbeider for å øke bærekraftig verdiskaping globalt og lokalt, og finne løsninger som kommer fellesskapet til gode. 75 % av de ansatte har doktorgrad, de omsetter for mer enn 950 millioner årlig og har en stor prosjektportefølje.


Samarbeide for et grønt kompetanseløft

Nylig publiserte Skift i samarbeid med blant annet NITO skiftnotatet på kompetanse som trekker frem manglende kompetanse som en sentral barriere i alle de ti klimaskiftene Skift har lansert. NORCE samler spisskompetanse på tvers av fagområder og bransjer, og arbeider innen forskningsområdene energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

- Ved at NORCE nå blir Skiftmedlem vil vi bidra til enda større kompetanseheving i næringslivet om de næringene som blir viktige i fremtiden, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.

- Vi er dedikert til å jobbe med bærekraft, og gjennom medlemskapet i Skift ønsker NORCE å jobbe tettere med næringslivet for bærekraftig verdiskapning, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.


NORCE beregner fremtidig klimarisiko

NORCE utvikler blant annet klimamodeller og har i samarbeid med Bjerknessenteret en ledende nasjonal rolle i utviklingen av og kunnskapen om Den norske klimamodellen (NorESM) med ekspertise i global klimamodellering og klimadynamikk.

NORCE er i tillegg vertskap for Climate Futures, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon. Senteret utvikler klimavarsling for håndtering av klimarisiko.

Målet er å etablere et langsiktig samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor, service- og næringsorganisasjoner, og forskningsinstitusjoner, for sammen å takle en av vår tids største utfordringer. Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet.

- Klimaendringene vil ramme oss, og da er kunnskap og riktig kompetanse for klimavarsling og vurdering av klimarisiko viktig, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

Havvind, plastforsøpling og mikroplast, bærekraftig akvakultur samt sosial ulikhet er andre temaer som også ligger på NORCE sin forskningsagenda.

Vi i Skift Næringslivets Klimaledere ser frem til videre samarbeid med NORCE!