Ingeniørene og teknologene bygger et grønnere Norge

NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon er nytt medlem i Skift.

Del:

NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon er nytt medlem i Skift

- Norge skal gjennom store omstillinger i årene som kommer. Da er det avgjørende å bruke trepartssamarbeidet for å lykkes. Det sier NITO-president Trond Markussen, som nylig har signert medlemsavtale med Skift – Næringslivets klimaledere.

NITO blir nå bidragsyter til en ny rapport om sirkulær økonomi: Circularity Gap Report Norway. Denne utformes av det ledende internasjonale forskningsmiljøet Cirle Economy med støtte fra Skift, Circular Norway og et utvalg bedrifter og organisasjoner som NITO.

- Dette vil bli et svært viktig bidrag i det videre arbeidet med sirkulær omstilling i Norge, både for NITO, norske virksomheter og myndighetene, sier NITOs generalsekretær Steinar Sørlie.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med høyere utdanning og har over 90 000 medlemmer.