Hvordan skal næringslivet lykkes med grønn omstilling?

Skift arrangerte denne uken et møte med næringsminister Jan Christian Vestre, mer enn 30 konsernsjefer og 100 toppledere.

Del:

Denne uken møtte Skift - Næringslivets klimaledere næringsminister Jan Christian Vestre. Mer enn 30 konsernsjefer og 100 toppledere deltok på møtet. Næringsministeren er positiv til omstillingsviljen og entusiasmen som Skiftnettverket representerer, og inviterte til videre samtaler med næringslivet.

For å nå klimamålene, behøver Norge og verden å redusere utslippene med 50-55%. Vestre beskriver dette som en enorm omstilling, men med gode fremtidsutsikter om man lykkes.

- Det er ikke lite vi skal få til og det er en enorm omstilling vi står oppe i, men lykkes Norge med en rask, effektiv omstilling i det tiåret vi er inne i nå, har vi gode forutsetninger for å lykkes også i de neste 50 årene, innledet Vestre

Ønsker å mobilisere næringslivet

Vestre beskriver et ønske om å kunne bidra til en mobilisering – ved å mobilisere private initiativer, entreprenørskap og kapital til det grønne skiftet.

- Skal vi lykkes med den enorme omstillingen vi står overfor, må vi mobilisere næringslivet og vi må mobilisere bedriftene, sier Vestre.

Etter at Vestre gikk inn i rollen som næringsminister har han hatt møter med 120 ulike selskaper, inkludert mange medlemmer av Skiftnettverket. Han er opptatt av hvordan myndighetene og næringslivet kan spille på lag for å akselerere det grønne skiftet, og at man også skal se mulighetene som følger med grønn omstilling.

- Det ligger enormt store muligheter i det grønne skiftet – men det handler om å gripe dem, gjøre de smarte, riktige tingene og sørge for at utslippskutt og økt bærekraft også fører til arbeidsplasser, investeringer og eksport – slik at dette blir en vinn-vinn-vinn-situasjon, sier Vestre.

Norge kan ta en ledende posisjon

Næringsministeren trekker frem at alle forhold ligger til rette for at Norge skal nå klimamålene innen 2030, og bli en ledende aktør.

- Jeg mener at Norge ikke bare har forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet, jeg mener faktisk at vi har forutsetninger for å ta global ledelse i dette skiftet, og til å posisjonere våre egne bedrifter til å bli globale ledere. Da kutter vi utslipp, vi bidrar til å nå bærekraftsmålene, vi skaper nye jobber, får opp investeringene i fastlandsøkonomien og øker eksporten. Det er mål denne regjeringen har, sier Vestre.

Bekymret for tempoet

Risikoen ved å ikke gjøre noe nå for å redusere klimaendringene er større enn å la være. Næringsministeren etterlyser også at man setter opp tempoet på det grønne skiftet, og får i gang en grønn industrialisering.

- Jeg er optimist, jeg mener mulighetene er enorme, men jeg er også bekymret for tempoet, fordi vi har dette tiåret på å få det til. Vi må få opp tempoet, avslutter Vestre.

Tone Lunde Bakker, administrende direktør i Eksfin, Benedikte Schilbred Fasmer, konsernsjef i Sparebank1 SR-Bank, Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS og Grethe Bergly, administrerende direktør i Multiconsult (presentert av Heikki Holmås) holdt innlegg for næringsministeren.

Etter de forberedte innleggene ble det åpnet for diskusjon og mange konsernsjefer delte sine perspektiver med ministeren. Temaer som sirkulærøkonomi, naturgassressurser og energiforsyning ble også diskutert.