Hva vil EUs nye klassifiseringssystem bety for næringslivet?

– EUs taksonomi gir oss et mye større handlingsrom til å utfordre kundene våre på bærekraft. Løsningene er her allerede, nå vil de bli etterspurt i mye større grad, sa Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco, på Skifts sesjon om EUs taksonomi på Zerokonferansen.

Del:

Se sesjonen fra årets heldigitale Zerokonferanse her!

31. desember 2021 innføres EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig aktivitet. 

– Dette må vi raskt forholde oss til også i Norge, åpnet Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør i Veidekke, som ledet panelsamtalen. 

Her deltok Espen Barth Eide, første nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget (Ap), Hanne Løvstad, direktør for bærekraft og klimarisiko i PwC, Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco, Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans i Finans Norge, Anders Fylling, direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, Anders Olstad, finansdirektør i Entra og Nina Lillelien, Energy Strategy and Policy Analyst i Hydro Energy.

Hanne Løvstad i PwC Norge, forklarte hvordan bedrifter i økende grad må kunne knytte deres aktivitet tett opp mot bærekraftsmålene og målsettingene i EUs "Green Deal" - og det uten at den går på bekostning av andre bærekraftsmål. Dette vil gi et stort omstillingsbehov for norsk næringsliv. 

– Vær framoverlent! Det er selskaper med lavt karbonavtrykk i produktene sine og i egen virksomhet som vil bli vinnerne i fremtidens Europa, var Løvstads oppfordring. 

Også kapitalen skal flyte i en stadig grønnere retning. Line Asker i Finans Norge, forklarte hvordan endringene systemet medfører et økt fokus på grønne låneordninger for finansbransjen.

– Grønne lån vil i fremtiden knyttes opp mot taksonomien, og bli mer tilgjengelige for alle bransjer. Dette vil sette fart på det grønne skiftet, sa hun. 

Tydelig grønn trend

Stortingspolitiker Espen Barth Eide (AP), mener næringslivet allerede er på god vei, og at politikerne må gjøre mer for å følge med i utviklingen.

 Jeg opplever at næringslivet i Norge virkelig er på. Det er vi politikere som har hengt etter og som nå må sette tydeligere rammevilkår, sier sa Eide, og pekte på at taksonomien vil øke hastigheten på omstillingen vekk fra olje og gass i Europa. 

Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco, mener at tiden er overmoden for å iverksette tiltak som er tilgjengelige for bedrifter i dag. 

– EUs taksonomi gir oss et mye større handlingsrom til å utfordre kundene våre på bærekraft. Løsningene er her allerede, nå vil de bli etterspurt i mye større grad, sa hun. 

For flere dyptgående perspektiver på EUs taksonomi, og påvirkningen det vil ha på norsk næringsliv, se hele panelsamtalen her!