Fullt hus på topplederdialog om rehabilitering versus nybygg

De mest bærekraftige byggene er de vi ikke bygger. Så hvordan kan rehabilitering vinne over nybygg? Det var tema på den fullsatte topplederdialogen til Statsbygg og Skift denne uka. Møtet ble arrangert av klimaskiftet "bygg og eiendom", ledet av Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Del:

Færre nybygde arealer og større grad av rehabilitering av eksisterende bygg vil bidra til et nødvendig klimaløft. På tross av dette sitter det langt inne å heller bruke bygningene vi allerede har fremfor å bygge nye. Dette var bakgrunnen for topplederdialogen, som Statsbygg og Skift arrangerte på Deichman Bjørvika.

Møtet ble innledet av den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Karianne Tung. Tung snakket om jakten på bærekraftige løsninger, rehabilitering av eksisterende bygg, gjøre ting smartere, hvordan redusere utslipp og at det er helt nødvendig med færre nybygg.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, reflekterte rundt utfordringene knyttet til rehabilitering. Han var tydelig på at vi må lære oss å elske det vi allerede har, og viste til flere rehabilteringsprosjekter som Statsbygg har jobbet med de siste årene.

Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Ida Aall Gram, administrerende direktør i Aspelin Ramm, holdt et innlegg om hvordan private utviklere og byggherrer skal lykkes med bærekraftige løsninger.

Ida Aall Gram, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, ga oss noen gode refleksjoner på hva som er et godt bygg for fremtiden.

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt, presenterte hvordan statens planleggings- og prioriteringsverktøy fungerer, og diskuterte hvordan vi planlegger for det grønne skiftet.

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt.

Topplederdialogen ble avsluttet med en paneldebatt, ledet av Harald Nikolaisen, om hvordan sikre bærekraft og varighet i fremtidens bygg. Det ble en god diskusjon sammen med paneldeltakerne Ida Aall Gram, Katharina Bramslev, Bjørne Grimsrud og Bjørn Kjærand Haugland, der alle var enige om at vi må bli enda bedre til å ta vare på det vi allerede har.

Fra venstre: Harald Nikolaisen, Bjørn Kjærand Haugland, Ida Aall Gram, Katharina Bramslev og Bjørne Grimsrud.

Tusen takk til Statsbygg for initiativet og gjennomføringen.

Se opptaket fra frokostmøtet her.

Flere bilder fra møtet finner du her.