Første nasjonale kartlegging av sirkulærøkonomi i Norge

Oslo, 09.08.2019 – IPCC varslet gjennom rapporten «Special Report on Climate Change and Land» at presset vi utsetter jordens ressurser for er enormt og en driver for klimaendringer. Verden er i dag kun 9% sirkulær, ifølge en internasjonal metode for å måle gjenbruk av ressurser.

Del:

Sirkulærøkonomi

Oslo, 09.08.2019 – IPCC varslet gjennom rapporten «Special Report on Climate Change and Land» at presset vi utsetter jordens ressurser for er enormt og en driver for klimaendringer. Verden er i dag kun 9% sirkulær, ifølge en internasjonal metode for å måle gjenbruk av ressurser.

Skal Norge og verden nå sine klimamål må vi sikte høyere. Circular Norway, Skift (tidligere Norge 203040) og Virke tar derfor initiativ til en norsk Circularity Gap Report som blir en del av det europeiske arbeidet for overgangen til sirkulærøkonomi.

Studien vil avdekke hvor sirkulært Norge er samt peke på områder der vi har størst potensiale for økt bærekraft og verdiskapning. Den 3. Global Circularity Gap Report presenteres ved World Economic Forum i Davos i januar 2020.

Klimakampen vinnes ikke med gjenvinning av søppel. Norge trenger en plan for å bringe den sirkulære økonomien ut av regjeringsdokumentene og inn i samfunnet. Våre lineære modeller er ikke bærekraftig og må erstattes med en sektorovergripende, sirkulær økonomi.

- Vi inviterer nå norsk næringsliv og organisasjonsliv til å bli med på gjennomføringen av Circularity Gap Report Norway. Dette gir mulighet til forretningsutvikling, kompetansebygging og knytter norske bransjer og aktører til den globale sirkulærøkonomien. Her er det store muligheter for norsk næringsliv, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Østerrike og Nederland vil i 2019 og 2020 presentere sine respektive Circularity Gap rapporter. Metodikken er etablert av Circle Economy i Nederland. Resultatene fra Circularity Gap Report Norway vil derfor kunne sammenlignes med bransjer og bedrifter i andre land, og inngå i Circularity Gap Report globalt.

- En norsk rapport er et godt utgangspunkt for å utarbeide en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, og for å starte samarbeid mellom nasjonale initiativ og aktører i Norge, sier Cathrine Barth, medstifter og strategisk leder i Circular Norway, Norges første medlemsorganisasjon som jobber for å omstille Norge fra en lineær til en sirkulær økonomi. Arbeidet med å utarbeide Circularity Gap Report Norway mobiliseres i august og starter i løpet av september 2019. Rapporten vil lanseres i april 2020. Prosjektet vil samarbeide med Circle Economy som også er ansvarlig for Global Circularity Gap Report. Arbeidet vil også involvere nasjonale kompetansemiljø og aktører på tvers av bransjer og fag.

Circular Norway, Skift og Virke lanserte initiativet under Arendalsuka tirsdag 13. august på Statsraad Lehmkuhl. Arrangementer finner du her.

- Norske klimautslipp har økt siden 1990. Målet er å redusere med 45% til 2030, dette krever at vi nå tar grep. Prinsippene i en sirkulær økonomi er helt avgjørende for at vi skal kunne produsere produkter og tjenester med minst mulig klimautslipp og miljøpåvirkning. Skal vi lykkes må vi samarbeide. Vi inviterer derfor bredt og søker samarbeidspartnere som vil ta en rolle i utviklingen av sirkulærøkonomien i Norge, avslutter Bjørn Kjærand Haugland.

Om Circular Norway

Circular Norway jobber for å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi i norsk næringsliv. Circular Norway gjør dette ved å legge til rette for innovasjon og forretningsutvikling som optimaliserer verdisyklusen, skaper nye verdistrømmer og reduserer ressursbruk. Målet er å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeide. Circular Norway er partner med Circle Economy i Nederland, initiativtaker til Nordic Circular Hotspot og bidragsyter til Global Circular Hotspot. www.circularnorway.no

Om Skift

Skift (tidligere Norge203040) er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Initiativet skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som eksisterer i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs. www.skiftnorge.no

Om Virke

Virke har lenge dyttet på for en sirkulær økonomi. Omstillingen går for sakte, og vi ønsker økt oppmerksomhet fra både politikere og næringslivet selv. Vi trenger mer innsikt i hvordan Norge ligger an, og hvor vi har størst muligheter fremover for å få fart. Sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene.

For å bli med i arbeidsgruppen, mer informasjon eller intervjuer, vennligst kontakt:


Circular Norway

Leif Nordhus

Daglig leder

+47 95 91 96 25

ln@circularnorway.no

Skift

Bjørn Kjærand Haugland

Administrerende direktør

+47 976 87 315
bjorn@skiftnorge.no

Virke

Camilla Gramstad

Bærekraftansvarlig

+47 934 46 651

camilla.gramstad@virke.no