Corvus Energy blir medlem i Skift - Næringslivets klimaledere

Vi ønsker Corvus Energy velkommen som nytt medlem i Skift! Corvus Energy er en verdensledende leverandør av nullutslippsløsninger til maritim sektor, og ble grunnlagt i 2009.

Del:

Vi ønsker Corvus Energy velkommen som nytt medlem i Skift. Corvus Energy er en verdensledende leverandør av nullutslippsløsninger til maritim sektor, og ble grunnlagt i 2009.

Mer enn 90 % av store kommersielle hybridfartøyer bruker energilagringssystemer fra Corvus Energy, og de samarbeider tett med forskningsinstitusjoner, partnere og maritim næring. På eiersiden er Equinor og Hydro.

- Vi gleder oss til å bli en del av Skiftnettverket, og bruke Skift som en arena for kunnskapsdeling, sier Geir Bjørkeli, administrerende direktør i Corvus Energy. Han har 25 års erfaring fra ledende stillinger i store maritime selskaper.

Corvus har spesialisert seg på batterier til maritim sektor. Mange års erfaring fra den maritime industrien gjør at Corvus kan definere de mest optimale løsningene etter ulike behov og samtidig bruke kunnskapen og erfaringen til å utvikle nye og bedre løsninger.

I tillegg utvikler de maritime brenselceller for Hydrogen i samarbeid med Toyota for å kunne kutte ytterligere utslipp fra skipsfarten.

Med "Powering a clean Future" som mål er bærekraft en integrert del av Corvus Energy sin forretningsstrategi. Ved at de tilbyr produkter og løsninger som fasiliterer overgangen fra fossilt til fornybart, er de med på å redusere mengden klimagasser og NOx-utslipp i maritim sektor.

- Jeg ønsker Corvus Energy hjertelig velkommen som medlem i Skift. Det er viktig å få fortgang i energiomstillingen, og her spiller Corvus en viktig rolle i en næring med store utslipp og muligheter, sier Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift.