Slik vil matbransjen bli mer klimavennlig - Næringslivet møtte landbruks- og matministeren

- Jeg vil skryte av det arbeidet som er gjort og det er en styrke at så mange aktører samarbeider om å løse felles utfordringer, sa landbruks- og matminister Sandra Borch da hun denne uken møtte sentrale næringslivsaktører innen mat- og landbrukssektoren.

Del:

- Jeg vil skryte av det arbeidet som er gjort og det er en styrke at så mange aktører samarbeider om å løse felles utfordringer, sa landbruks- og matminister Sandra Borch da hun denne uken møtte sentrale næringslivsaktører innen mat- og landbrukssektoren.

Konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik, leder arbeidet og presenterte Skiftnotatet for mat og landbruk. Notatet er et samarbeid mellom Tine, Nortura, BAMA, YARA, Coca-Cola, Arntzen de Besche, PwC, NMBU og Skift.

- Fellesskap er stikkordet og skal vi få til de store skiftene må vi jobbe sammen i hele verdikjeden. Vi vil opp i Champions League og da må vi prioritere tiltak som monner, uttalte Hollevik.

Fire prioriterte prosjekter
Aktørene har igangsatt fire sentrale prosjekter som skal bidra til varige endringer, kutt i klimagassutslipp og samtidig styrke konkurransekraften til norsk matproduksjon.

Coca-Cola leder et samarbeidsprosjekt på plastemballasje hvor målet er økt innsamling og økt grad av resirkulering, blant annet gjennom bruk av ny teknologi.

-Norge bør være et foregangsland når det gjelder utvikling av sirkulære emballasjeløsninger, og som store næringslivsaktører har vi et ansvar for å dele erfaringer og lede utviklingen på emballasjeområdet, sier Per Hynne i Coca-Cola Europacific Partners.

Tine og Nortura leder to samarbeidsprosjekter knyttet til biogass- og gjødsel samt dyrefôr. Aktørene vil gjøre verdikjeden for mat mer sirkulær, ved å benytte matavfall og restråstoff til produksjon av nye råvarer, biodrivstoff, biogjødsel og dyrefôr. Ministeren fikk høre om Norges første larvefabrikk som på sikt skal kunne gi både fôr, menneskemat og gjødsel. Prosjekter som dette kan dermed bidra til å redusere behovet for soya og importert protein.

NorgesGruppen har igangsatt et samarbeidsprosjekt knyttet til matsvinn ved å implementere holdbarhetsdato i strekkoden/2D-koden på matvarer. Dette kan bidra til bedre prognoser til leverandørene, mindre svinn i butikk og på sikt mindre svinn hos forbruker.

Samhandling mellom industri og akademia
Samarbeid om kunnskapsutvikling og nye løsninger er vesentlig for å skape et bærekraftig samfunn.

-For NMBU er det viktig å bidra der vi kan for å øke takten i omstillingen også i næringslivet, og samtidig styrke norsk bioøkonomi. Vi ønsker at den kunnskapen vi jobber fram, for eksempel innen områder som mat og teknologi, landbruk, havbruk og skogbruk blir til faktiske løsninger i samfunnet, helst så raskt som mulig, sier Finn Arne Weltzien, prorektor forskning og innovasjon ved NMBU.

Landbruks- og matministeren takket for spennende innlegg og uttrykte at samarbeid med næringen blir viktig fremover.

- Vi skal lage en ny og forbedret handlingsplan for sirkulær økonomi med konkrete og målrettede tiltak for å redusere avfall. Her kommer en dialog med næringen til å bli viktig hvis vi skal oppnå de ambisiøse målene vi har. Jeg har lært mye i dag og jeg er glad for at det jobbes så godt på dette området, avsluttet Borch.

Skiftnotatet og kunnskapsgrunnlaget innen mat og landbruk kan leses i sin helhet her.