Fremmet bærekraftige matsystemer på Stortinget

Skift, representert ved mat- og landbruksskiftet, deltok nylig på et stortingsseminar om framtidens landbruk- og matsystemer.

Del:

Skift, representert ved mat- og landbruksskiftet, deltok nylig på et stortingsseminar om framtidens landbruk- og matsystemer.

Mat- og landbruksskiftet fortalte om hvordan næringslivet jobber for bærekraft i alle ledd i verdikjeden, for å dreie matsystemet i en mer klima- og miljøvennlig retning.

Det var Alfred Bjørlo og Ola Elvestuen, begge stortingsrepresentanter fra Venstre, som hadde invitert Skift, og andre organisasjoner, til seminar på Stortinget for å diskutere framtidens landbruk- og matsystemer i Norge.

Skift sin arbeidsgruppe for mat og landbruk var invitert inn for å fortelle om arbeidet som gjøres av Skift-medlemmene. Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen og Per Hynne, direktør for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft i Coca-Cola Europacific Partners Norge fortalte om hvordan vi jobber for å skape varige endringer som styrker bærekraftig matproduksjon og forbruk i Norge, og som reduserer klimagassutslipp.

Les mer om hva vi gjør i mat- og landbruksskiftet her.  

Vi mobiliserer nå næringsliv og offentlige virksomheter til å ta grep og delta i vår nasjonale læringsarena for bærekraftige matsystemer ved å signere opp på 10 prinsipper for et bærekraftig matsystem  og våre 10 prinsipper for klimavennlig emballasje her

Følgende representanter fra Skift og mat- og landbruksskiftet var til stede:

  • Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen
  • Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen
  • Per Hynne, direktør for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft i Coca-Cola Europacific Partners Norge
  • Tord Bergesen, Senior Manager Public Affairs i Coca-Cola European Partners Norge
  • Kari Kolstad, fungerende direktør for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid ved NMBU
  • Torjus Kleiven Kandal, leder for politikk og medlem i Skift
Representanter fra mat- og landbruksskiftet
Per Hynne, Coca-Cola og Signe B. Sæter fra NorgesGruppen

I tillegg til Skift, deltok representanter fra EAT, Rethink Food, NCE Heidner Biocluster, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.