Klimakontrollen

Klimakontrollen er et verktøy som belyser gapet mellom dagens klimapolitikk og politikken som må til for å nå klimamålene

Hvordan ligger Norge an på veien mot klimamålene?

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030. På veien mot mål trenger vi gode tall og analyser på hvor vi står i klimaarbeidet. I samarbeid med PwC og Miljøstiftelsen Zero har vi lansert klimakontrollen.no.

Klimakontrollen.no er et verktøy som måler faktisk effekt av norsk klimapolitikk. Den viser effekten av tiltak, virkemidler og politikk, sektor for sektor, tonn for tonn.

Norge står foran en stor klimaomstilling, vi vet hvilke tiltak som skal til, men trenger mer fokus på politikkutforming og virkemidler for å nå utslippsmålene.

Klimakontrollen viser potensialet for utslippskutt og politisk status for hvert virkemiddel — hva som ligger bak startstreken, hva som går for treigt, hva som snart er i mål og hva vi er i mål med.

I dette tempoet vil Norge nå målene om utslippskutt for 2030 først i 2037

Om Klimakontrollen

Prosjektet er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen ZERO, Skift - Næringslivets klimaledere og PwC. Datagrunnlaget er skapt av ZERO og er en fremstilling av innholdet i Zerorapporten. PwC har designet og bygget nettsiden.

Les Zerorapporten 2023 her