Skift lanserer utslippsmonitor for grønn konkurransekraft

Hvilke tiltak må til for å nå Norges klimamål? Få oversikt over potensiale for utslippskutt og næringsutvikling i Skifts utslippsmonitor.

Del:

Hvilke tiltak må til for å nå Norges klimamål? Få oversikt over potensiale for utslippskutt og næringsutvikling i Skifts utslippsmonitor.

Skal vi nå klimamålene og utvikle norsk næringsliv til å bli verdensledende på nullutslippsløsninger, er det viktig å først ha god oversikt over både utslipp og potensielle utslippskutt.

Etter initiativ fra konsernsjef i Statkraft og styremedlem i Skift, Christian Rynning-Tønnesen, har Skift og PwC utarbeidet en prototype på en utslippsmonitor i samarbeid med Skiftmedlemmene Statkraft, DNV-GL, Statsbygg og EFO samt fagpartnerne Miljøstiftelsen Zero og WWF.

Utslippsmonitoren fordeler utslippskutt på sektor, og lar brukerne se effekten av de respektive tiltakene foreslått i klimakur. Dette gjør det letter å se hvilke tiltak som har størst effekt, og dermed størst mulighet for næringsutvikling.

Planen er at denne utslippsmonitoren skal kunne brukes aktivt av medlemmene i Skift, og at den blir et levende grensesnitt som oppdateres i takt med at nye tiltak iverksettes og nye tall blir tilgjengelige.


Mer informasjon kommer over sommeren.