Green Fleet

GreenFleet-piloten skal drive fram en raskere overgang fra fossil til fornybar og utslippsfri kjøretøyflåte

Prosjektet ble lansert på Zerokonferansen i 2018 som en erklæring fra næringslivet om å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler for å framskynde overgangen til mer klimavennlig nyttetransport.

Innenfor tyngre varebiler, pickuper, minibusser og lastebiler finnes det langt færre tilgjengelige utslippsfrie alternativer. Piloten etterlyser sterkere politiske grep, økt modellutvalg fra produsentene og internasjonalt samarbeid for å få fart på utviklingen.

Piloten har etter hvert blitt knyttet til Forum for nyttetransport, en arena for erfaringsutveksling rundt kjøretøy, infrastruktur og virkemidler, som jobber mot flere utslippsfrie kjøretøy på norske veier.

GreenFleet-bedriftene er Posten, Ruter, Veidekke, Umoe, Agder Energi og Coca-Cola, og arbeidet ledes av Miljøstiftelsen ZERO.