Store klimaskift - Hva skal til for å nå transportsektorens mål?

Hva med en fremtid uten rushtrafikk og et kollektivsystem for varetransporten? Skal vi endre transportsektoren, må vi gjøre det sammen!

Del:

I prosjektet «store klimaskift i handlingens tiår» arbeider topplederne i Skift i team på tvers av sektorer for å legge konkrete handlingsplaner for hvordan Norge og norsk næringsliv skal styrke sin konkurransekraft og halvere utslipp frem mot 2030. Dette er et pågående arbeid i Skift som involverer hele medlemsmassen, og kommer til å legge føringer for våre fanesaker i årene fremover. Under ligger et brev fra Bernt Reitan Jenssen, konsernsjef i Ruter som ledet transportskiftet.

Tirsdag forrige uke var jeg så heldig å få presentere et prosjekt vi i Ruter har jobbet på sammen med Asplan Viak, Posten og Telia, på det nyåpnede Klimahuset på Tøyen under grønn digital Arendalsuke. Vi har laget et notat på hvilke store skift som må skje i transportsektoren dersom vi skal nå Norges klimamål.

Sammen har vi utfordret hverandre, og lett etter mulighetene for norsk næringsliv til å utvikle konkurransedyktige transportløsninger for fremtiden. Målet har vært å sammen lage et fundament for hva Skift skal jobbe for på dette området.

Dette er for meg den største verdien av nettverket i Skift. For hvert prosjekt vi tar fatt på sammen, bryter vi ned barrierer mellom bedrifter og bransjer, og senker terskelen for å ta opp telefonen og ringe hverandre. Dersom det er noe man lurer på, eller man ser muligheten for et samarbeid. Merkelig nok har pandemien gjort at dette føles lettere for mange.

For løsninger blir ikke bare drevet frem av knallhard konkurranse, men godt samarbeid rundt anvendelse av ny teknologi. Utviklingen av nullutslippsløsninger, datainnsamling og autonome systemer går utrolig fort, og det kan føles risikabelt å satse. Med erfaringsutveksling og samarbeid reduseres denne risikoen.

En annen ting vi kan samarbeide om, er å videreføre de positive effektene av hjemmekontor der det er mulig. Når de som kan er mindre på kontoret, eller dropper å reise i rushtrafikken, gjør det reisen lettere for de som må stille opp fysisk. Så er det slik at hva som er rush har endret seg, og det er vanskelig å si hvordan reisene i rushtidene vil utvikles fremover. Jeg representerer Norges største kollektivselskap, men jeg er ikke så ivrig etter å få tilbake alle passasjerene vi har mistet under koronakrisen. Særlig ikke hvis alle går tilbake til sik det var før, og kommer tilbake for å reise samtidig morgen og ettermiddag, Her har vi en unik mulighet til å kutte utslipp, kostnader knyttet til infrastrukturinvesteringer og trengsel i byene våre. Den må vi gripe.

Vennlig hilsen,

Bernt Reitan Jenssen, styremedlem i Skift og konsernsjef i Ruter.


Les mer om arrangementet på grønn digital Arendalsuke og arbeidet med store klimaskift her.