Circularity Gap Report

Hvordan kan Norge bli et foregangsland på sirkulærøkonomi?

Vi har bidratt til å utarbeide en «Circularity Gap Report» for Norge som viser vei

Dette var utgangspunktet for å sette i gang et pilotprosjekt på sirkulærøkonomi, lansert under Arendalsuka 2019 med Virke og Circular Norway.

Sammen med en rekke andre aktører har vi gjennomført en «Circularity Gap Report» for Norge basert på metoden til Circle Economy.

Dommen var hard: Av alle ressurser som forbrukes her i landet, blir mer enn 97% ikke sirkulert tilbake i økonomien.

Rapporten peker på hvilke sektorer som har størst forbedringspotensial, og viser til det enorme mulighetsrommet for næringsutvikling og arbeidsplasser som ligger i overgangen til en sirkulær økonomi.

Medlemmer som har bidratt i arbeidet er Elektroforeningen, Schibsted og Renas.