Fortellingen om Norge i 2050 – og reisen dit

Illustrasjon: AI-generert bilde

Fortellingen om Norge i 2050 – og reisen dit

For å lykkes med den grønne omstillingen trenger vi å gi folk og bedrifter et felles fremtidsbilde om at lavutslippsamfunnet er noe å glede seg til. Gjennom Skift-medlemmenes arbeid for en mer bærekraftig framtid, skal vi vise fram det Norge vi ser for oss i 2050:

  • Et lavutslippsland som er trygt, godt og morsomt å leve, bo og arbeide i.  
  • Et Norge som har en tydelig grønn ledertrøye internasjonalt, og er attraktivt land å investere i og besøke. 
  • Et land der nye næringer og virksomheter blomstrer, men også et land der Skift-medlemmene har klart å omstille seg og tatt ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Vi trenger en ny fortelling

Rapporten til det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 er tindrende klar: I 2050 skal så og si alle utslipp fra klimagasser være fjernet for godt. Omstillingen til et lavutslippssamfunn er derfor helt avhengig av beslutningene som tas i dag.

I 10 år har Skift vært en pådriver for grønn omstilling. Likevel står norske utslipp på stedet hvil, selv om 2023 tallene viser en positiv retning. Vi ser en samfunnsdebatt hvor klima er lavere på prioriteringslisten, og en debatt som er preget av polarisering og «klimatrøtthet».

Derfor trenger vi en ny og bedre fortelling.

Vi ønsker å få frem konkrete, positive og løsningsorienterte fortellinger om hvordan norsk næringsliv kan bidra til at lavutslippssamfunnet blir trygt, godt og morsomt å leve, bo og arbeide i.

I Skift ser på veien til lavutslippssamfunnet som noe å glede seg til. Vi ser grønne forretningsmuligheter, og mener at en verden med mer natur og mindre utslipp blir bedre, mer rettferdig og morsommere å leve i.

I god Asbjørnsen og Moe -ånd, ønsker vi derfor å samle gode og inspirerende fortellinger om veien til 2050 og et lavutslippssamfunn som er annerledes, men likevel et fantastisk fint sted å være.

Nettsidene vil derfor bygges ut med innhold og spennende fortellinger i tiden fremover.