Nettverk for innkjøpsledere

Grønne innkjøp er en av de mest sentrale virkemidlene for å drive frem det grønne skiftet

Kompetansebygging

Gjennom innkjøpsnettverket ønsker medlemmene i Skift å øke både kompetanse og fokus på innkjøp som en viktig brikke i den grønne omstillingen.

Nettverket ønsker å sette tydeligere rammer for hvordan man best kan arbeide for grønnere innkjøp, dele erfaringer og beste praksis. På sikt mener vi dette kan føre til flere standardiseringer og gjøre det lettere å velge de mest bærekraftige alternativene, både bransjespesifikt og generelt. Nettverket samarbeider også om å sende inn høringsinnspill der det er relevant.

Et langsiktig arbeid

Bare i 2021 ble 651 milliarder kroner brukt på offentlige innkjøp, og kombinert med private innkjøp utgjør dette betydelige summer. Skift har derfor over lengre tid jobbet strategisk med innkjøp som et helt sentralt virkemiddel for grønn omstilling.

Skift har blant annet utviklet 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett, som over 80 virksomheter har stilt seg bak. Vi har også en omfattende FAQ for å veilede bedrifter til å gjøre gode, grønne innkjøp, samt flere eksempler på «beste-praksis»-historier på grønne innkjøp fra Skift-medlemmene.

Nettverket ledes av Arntzen de Besche.