Innkjøpsnettverk hos Arntzen de Besche: Kunnskapsutveksling om vitenskapsbaserte klimamål og åpenhetsloven

Denne uken holdt vi møte i innkjøpnettverket hos Arntzen de Besche. Vitenskapsbaserte klimamål (SBT) og åpenhetsloven var på agendaen.

Del:

Vitenskapsbaserte klimamål (SBT) og åpenhetsloven var på agendaen under innkjøpsnettverket sitt fagmøte hos Arntzen de Besche denne uken.

Formålet med innkjøpsnettverket er å øke både kompetanse og fokus på innkjøp som en viktig brikke i den grønne omstillingen. Nettverket samler innkjøpsledere fra ulike bransjer for å diskutere muligheter og barrierer innen grønne innkjøp, og hvordan de sammen kan motivere og lære fra hverandre til å velge de mest bærekraftige alternativene.

Tina Hageberg Sølvberg, Klima- og miljødirektør i Telenor Norge. Foto: Foto: Jonas Tvedt / Skift.

Tina Hageberg Sølvberg, Klima- og miljødirektør i Telenor Norge holdt en faglig presentasjon om hvordan Telenor jobber systematisk med vitenskapsbaserte klimamål for å redusere sine klimafotavtrykk. Sølvberg var opptatt av å i større grad bruke eksisterende standardiserte krav, veiledere og mål som bidrar til å stille strengere krav til innkjøp.

Kjetil Brækken, innkjøpsdirektør hos Gjensidige Forsikring ASA. Foto: Foto: Jonas Tvedt / Skift.

Kjetil Brækken, innkjøpsdirektør hos Gjensidige Forsikring ASA, holdt et innlegg om hvordan selskapet tolker og arbeider med Åpenhetsloven i sine anskaffelser. Han la blant annet vekt på betydningen av å være målbevisst i oppfølgingen av leverandørene og at arbeidet med grønnere innkjøp må gjennomsyre i hele organisasjonen.

Til slutt fikk vi en presentasjon fra den eksterne leverandøren Unit4 som viste frem et potensielt kontrakthåndteringssystem og hvordan man kan utføre felles leverandørundersøkelser. 

Sarah Haugvad Andresen fra Arntzen de Besche som ledet møtet. Foto: Foto: Jonas Tvedt / Skift.

Tusen takk til Arntzen de Besche som var vertskap for møtet!

Du finner alle bildene fra arrangementet her.