Nytt nettverk for innkjøpsledere

Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive frem det grønne skiftet. Med Arntzen de Besche i spissen har Skift etablert et nytt nettverk for innkjøpsledere.

Del:

Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive frem det grønne skiftet. Med Arntzen de Besche i spissen har Skift etablert et nytt nettverk for innkjøpsledere.

Ved å etablere dette nettverket i tett samarbeid med bærekraftsnettverket, ønsker medlemmene i Skift å øke både kompetanse og fokus på innkjøp som en viktig brikke i den grønne omstillingen. Arntzen de Besche var vertskap for oppstartsmøtet og Svein Terje Tveit, partner i Artzen de Besche, leder nettverket.

Svein Terje Tveit, partner i Arntzen de Besche, avbildet med Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift. Foto: Jonas Tvedt / Skift.


Kompetansebygging ved å lære av hverandre

Ved å samle innkjøpsmakt og kompetanse i ett rom, håper vi nettverket kan bidra til å sette tydeligere rammer for hvordan man best kan arbeide for grønnere innkjøp, dele beste praksis og erfaringer. På sikt håper vi dette fører til flere standardiseringer og gjør det lettere å velge de mest bærekraftige alternativene, både bransjespesifikt og generelt.

Marcus Bruns, nordisk bærekraftssjef i Storebrand, presenterte arbeidet fra Finansskiftet for forsamlingen, hvor betydningen av å standardisere innkjøpsspørsmål er vektlagt. Foto: Skift


Et langsiktig arbeid

Skift har over lengre tid jobbet strategisk med innkjøp. Nettverket er en fortsettelse av 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett, som over 80 virksomheter har stilt seg bak. Skift har tre brede virkemidler for omstilling, og en av disse retter seg mot å stille strengere krav til innkjøp. Bare i 2021 ble 651 milliarder kroner brukt på offentlige innkjøp, og kombinert med private innkjøp utgjør dette betydelige summer. Vi har også en omfattende FAQ for å veilede bedrifter til å gjøre gode, grønne innkjøp, samt flere eksempler på «beste-praksis»-historier på grønne innkjøp fra Skiftmedlemmene.

Du finner flere bilder fra arrangementet her.

Solfrid Haaskjold Brænd, senioradvokat i Arntzen de Besche. Foto: Skift