Nettverk for bærekraftsledere

I Skift samler vi viktige nøkkelfunksjoner for å få til den nødvendige omstillingen av norsk næringsliv

Bærekraftsledere - en rolle i stadig endring

Både organisering og mandatet til bærekraftslederne varierer fra selskap til selskap. På tross av dette står bærekraftslederne i mange av de samme utfordringene. Skift sitt fagnettverket for bærekraftsledere er derfor en verdifull møteplass for å diskutere viktige temaer og problemstillinger for å lære av hverandre og utveksle erfaringer på tvers av bransjer. Målet er å bli en enda bedre pådrivere for en klimavennlig fremtid!

Fagnettverket for bærekraftsledere er initiert og ledes av Deloitte.