Nettverk for kommunikasjon- og myndighetsansvarlige

Hva er god bærekraftkommunikasjon? Og hvordan kan vi få politikerne til å velge de grønne løsningene?

I fagnettverket for kommunikasjon- og myndighetsansvarlige blir en utfordret til å løse problemstillinger innen kommunikasjon og bærekraft. Vi diskuterer og deler erfaringer med hvordan en får gjennomslag for saker som Skift-medlemmene mener er viktige.