Skift signerer opprop om obligatorisk klimaregnskap og felles rammeverk

Postet torsdag 19. aug. 2021

Klimapartnere, Stiftelsen Miljøfyrtårn, UN Global Compact og Skift har gått sammen om et opprop om obligatorisk klimaregnskap og felles rammeverk. Onsdag ble oppropet overrekt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 

- Skift har siden oppstarten jobbet med forbedring og standardisering av klimaregnskap blant våre medlemmer. Fra og med regnskapsåret 2021 er det obligatorisk for alle medlemmer å rapportere på klimagassutslipp i scope 1, 2 og 3. Vi mener dette også må være et krav for alle norske bedrifter, og er glade for at dette nå blir løftet i et felles opprop med likesinnede organisasjoner, sier administrerende direktør i Skift Bjørn Kjærand Haugland. 

Se Skifts klimaregnskap for 2019-20 her. 

De fire organisasjonene representerer i underkant av 10.000 virksomheter. Disse utgjør imidlertid bare en brøkdel av norske virksomheter, og fortsatt har mange behov for gode styringsverktøy i sitt klimaarbeid.

Det haster å nå klimamålene, og klimaregnskap er virksomhetenes beste verktøy for å redusere utslipp. En standardisering og strømlinjeforming av klimaregnskap i norske bedrifter vil gjøre det enklere å ta gode beslutninger som akselererer det grønne skiftet og reduserer klimagassutslipp på både kort og lang sikt.

Oppfordringene til myndighetene i oppropet er:
1. Snarlig utarbeide en tidsplan for obligatorisk klimaregnskap
2. Konkretisere hva som skal inkluderes, herunder rapportering på Scope 3
3. Beslutte hvilket rammeverk, standarder og metoder som skal anvendes

Les hele oppropet her.