Mat og landbruk

Store klimaskift

Kosthold i tråd med kostrådene, mindre matsvinn, bedre ressursutnyttelse, mer sirkulære løsninger og ny teknologi. Hele verdikjeden for mat må jobbe sammen for å dreie matsystemet i en mer klimavennlig retning.

Virksomhetene i Mat og landbrukskiftet ønsker å bidra til varige endringer som styrker bærekraftig matproduksjon og forbruk i Norge, og som reduserer klimagassutslipp. På samme tid sikrer det næringsrik mat, bevarer et sunt miljø- og biomangfold, sikrer god folkehelse, styrker jord- og dyrehelse, beskytter sårbare naturområder og bidrar med sysselsetting, kulturlandskap og levende distrikt.

Arbeidsgruppen peker på fem sentrale områder for å dreie matsystemet i en mer klimavennlig retning:

  1. Matsvinn – halvere matsvinnet i verdikjeden
  2. Emballasje – redusere plastforsøpling og klimaavtrykk gjennom sirkularitet og innovasjon
  3. Ressurser – fornybare og sirkulære løsninger
  4. Maten – kosthold i tråd med kostrådene
  5. Teknologi – for et mer bærekraftig matsystem

Innen disse områdene har arbeidsgruppen satt seg felles mål og forpliktelser og tatt initiativ til samarbeidsprosjekter.

For å bekjempe matsvinn har arbeidsgruppen utviklet en QR-kode som skal bekjempe matsvinn.

For å engasjere bredere, har arbeidsgruppen utviklet en praktisk veileder med ti prinsipper for hvordan virksomheter kan bidra til et mer bærekraftig matsystem kalt Det store matskiftet.

Felles forpliktelser:

  • Redusere eget matsvinn med minimum 50 % senest innen 2030, og minimum halvparten av dette før 2025
  • Sørge for at all ny plast skal være 100 % materialgjenvinnbar og bestå av minst 30 % resirkulert plastmateriale innen 2025
  • Økt sirkularitet for mat- og drikkevareemballasje basert på ny teknologi og forbrukeres krav til bærekraftige løsninger
  • Kun benytte fornybar energi innen utgangen av 2030
  • Restråvarer og matavfall skal ikke gå til forbrenning, med mindre det er nødvendig av trygghetshensyn

Dagens arbeid i Mat- og landbruksskiftet skjer på bakgrunn av Skiftnotatet fra 2021.

Se gjerne også situasjonsbeskrivelsen og kunnskapsgrunnlaget for notatet.

Leder

Runar Hollevik

Runar Hollevik

Konsernsjef i NorgesGruppen

Deltakere

Gunnar Hovland

Gunnar Hovland

Konsernsjef i Tine

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør i PwC Norge

Håvard Sandnes

Håvard Sandnes

Managing Partner i Arntzen de Besche

Carl Lescroart

Carl Lescroart

Administrerende direktør i Coca-Cola European Partners Norway