Mat og landbruk

Store klimaskift

Kosthold i tråd med kostholdsrådene, mindre matsvinn, bedre ressursutnyttelse, mer sirkulære løsninger og ny teknologi. Hele verdikjeden for mat må jobbe sammen for å dreie matsystemet i en mer klimavennlig retning. 

Virksomhetene bak Skiftnotatet på mat og landbruk ønsker å bidra til varige endringer som styrker bærekraftig matproduksjon og forbruk i Norge, og som reduserer klimagassutslipp. På samme tid sikrer det næringsrik mat, bevarer et sunt miljø- og biomangfold, sikrer god folkehelse, styrker jord- og dyrehelse, beskytter sårbare naturområder og bidrar med sysselsetting, kulturlandskap og levende distrikt. 

Arbeidsgruppen peker på fem sentrale områder for å dreie matsystemet i en mer klimavennlig retning: 

  • Matsvinn – halvere matsvinnet i verdikjeden
  • Emballasje – redusere plastforsøpling og klimaavtrykk gjennom sirkularitet og innovasjon
  • Ressurser – fornybare og sirkulære løsninger
  • Maten – kosthold i tråd med kostrådene
  • Teknologi – for et mer bærekraftig matsystem

Innen disse områdene har arbeidsgruppen satt seg felles mål og forpliktelser og tatt initiativ til samarbeidsprosjekter. 

Felles forpliktelser:

  • Redusere eget matsvinn med minimum 50% senest innen 2030, og minimum halvparten av dette før 2025
  • Sørge for at all ny plast skal være 100% materialgjenvinnbar og bestå av minst 30% resirkulert plastmateriale innen 2025
  • Økt sirkularitet for mat- og drikkevareemballasje basert på ny teknologi og forbrukeres krav til bærekraftige løsninger
  • Kun benytte fornybar energi innen utgangen av 2030
  • Restråvarer og matavfall skal ikke gå til forbrenning, med mindre det er nødvendig av trygghetshensyn

Les mer i Skiftnotatet her.

Se gjerne også situasjonsbeskrivelsen og kunnskapsgrunnlaget for notatet.

Deltakerne i prosjektet er NorgesGruppen, TINE, BAMA, Yara, Coca-Cola, Nortura, PwC, Arntzen de Besche og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Chair

Runar Hollevik

Runar Hollevik

Konsernsjef i NorgesGruppen