Skiftprisen: Gratulerer til Tomine Furelid for prosjektet «Koreografere naturlige prosesser»

Del:

Fra venstre: Tomine Furelid, vinner av Climate Shift-prisen og Ingrid Utgård Hille, Skift. FOTO: Skift

AHO Works Awards arrangeres av Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) for å feire de beste arbeidene i semesteret som har vært.

Torsdag 18. januar ble prisene for høstsemesteret 2023 delt ut, og Skift står bak prisen Climate Shift.

Climate Shift-prisen er åpen for alle programmer ved AHO og skal stimulere til samfunnsskift, i samsvar med FNs bærekraftsmål. Prisen skal fremme samarbeid på tvers av sektorer og disipliner, som videre kan lede til innovasjon og nye forretningsmuligheter.

Gratulerer så mye til vinneren Tomine Furelid for prosjektet «Choreographing Natural Processes: interplay with natural processes to create land for nesting birds in Longyearbyen’s delta». Furelid er masterstudent ved UiT som er samarbeidspartner til landskapsarkitektutdannelsen ved AHO.

Prosjektet viser tydelig hvordan man kan tilpasse seg et klima i endring i samspill med naturlige landskapsprosesser over tid. Prosjektet viser også hvordan effektive designløsninger kan realiseres med få tilgjengelige ressurser, og uten å bli overdrevet komplisert.

Furelid har gjenbrukt gamle trekonstruksjoner fra taubanenettet som tidligere har vært forbindelsen mellom gruvene på Svalbard. Designet har dratt inspirasjon fra de naturlige prosessene som forekommer på stedet, deriblant "longshore drift" som er nøkkelprosessen i sedimentene sin forflytting i deltaområdet. Designet er laget i et tett samarbeid med naturens krefter som danner habitat for fugler som migrerer til Longyearbyen ved hekkesesongen.

- Det er spesielt viktig å finne løsninger som ivaretar klima- og naturhensyn i sårbare økosystemer som på Svalbard, sa Ingrid Utgård Hille, kommunikasjonsrådgiver i Skift under prisutdelingen.

Lærerne ved AHO nominerer kandidatene til prisene ved AHO WORKS AWARDS, og eksterne jury og sponsorer vurderer prosjektene. Du kan se opptak fra hele seremonien her.

Illustrasjon: Tomine Furelid