Ny veileder for grønn omstilling. Lykkes de små, lykkes også Norge

Det er utfordrende for mindre bedrifter å komme i gang med bærekraftsarbeidet, viser en fersk bærekraftsundersøkelse*fra SpareBank 1. Derfor har flere store næringslivsaktører, i regi av Skift, gått sammen for å utarbeide en SMB-veileder for klimaomstilling.

Del:

Det er utfordrende for mindre bedrifter å komme i gang med bærekraftsarbeidet, viser en fersk bærekraftsundersøkelse* fra SpareBank 1. Derfor har flere store næringslivsaktører, i regi av Skift, gått sammen for å utarbeide en SMB-veileder for klimaomstilling. Veilederen gir praktiske tips og anbefalinger til bedrifter som ikke vet hvor de skal starte, og fremhever også forretningsmuligheter og fordeler som oppstår for selskaper som prioriterer klimaarbeidet.

-Det er viktig for oss som bank at våre kunder driver bærekraftig og er med på omstillingen. Dette arbeidet er nyttig både for å bidra til at Norge som nasjon skal nå sine klimamål, men også for å fremtidssikre vår utlånsportefølje ved å legge til rette for at kundene våre har forretningsmodeller som står seg over tid, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Bærekraft styrker konkurransekraften

Fokuset på klima bidrar ikke bare til omstillingen, men styrker også bedriftens konkurranseevne og fremtidig vekst. Veilederen er utarbeidet som en del av arbeidet i Finansskiftet, som er et initiativ blant finansaktørene i Skift, for å legge til rette for bedre klimarapportering fra næringslivet.

-Den store bølgen av bærekraftreguleringer kan virke overveldende, særlig for mindre selskaper. Det er viktig at denne bølgen ikke bare blir en slitsom rapporteringsøvelse – men også en mulighet for at bærekraft blir en sentral del av strategi og forretningsutvikling. I Finansskiftet lager vi veiledere og verktøy som skal hjelpe bedrifter å se denne muligheten tydeligere, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand og leder av Finansskiftet.

Lykkes de små, lykkes også Norge

Selv om vi ser en positiv utvikling i de nylig publiserte utslippstallene for 2023, viser Klimakontrollen at Norge ikke er i nærheten av å oppfylle sine klimaforpliktelser. Innen 2030 skal vi ha redusert utslippene med 55 %. For å oppnå dette, og for å nå netto nullutslipp innen 2050, må alle bidra til overgangen. Små og mellomstore bedrifter (SMB) står for omtrent halvparten av all verdiskaping i Norge. Hvis ikke disse lykkes, vil ikke Norge lykkes.


Veilederen ligger tilgjengelig her.

Avsendere bak veilederen er:

Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand
Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank
Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte
Alexander Heiberg, konstituert CEO i Formue AS
Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere


*Bærekraftsundersøkelsen ble utført av Sentio på vegne av SpareBank 1. I den nasjonale undersøkelsen ble drøye 1700 bedriftsledere intervjuet i tidsperioden 17.januar til 8.mars 2024.