Nå mobiliserer vi Skiftprogrammet 2024

Skift og PwC inviterer medlemmer i Skift til en ny runde med Skiftprogrammet – et klimalederprogram for å gi ledere mot, ferdigheter og handlekraft til å lede i det grønne skiftet.

Del:

Vi trenger ledere med mot, innsikt og handlekraft

Vi har få år på å nå ambisiøse klimamål og det vil kreve mye av mange - både individer og selskaper. For å få større fart, bygge konkurransekraft og fange forretningsmulighetene omstillingen tilbyr, trenger vi flere ledere med motet, ferdighetene og kunnskapen som trengs for å navigere sine selskaper gjennom omstillingen. Derfor lanserte Skift i 2023 i samarbeid med PwC, Skiftprogrammet.

Skiftprogrammet er et eksklusivt og opplevelsesbasert klimalederprogram hvor vi drar på styrken, erfaringen og kompetansen fra engasjerte toppledere i nettverket. Gjennom samtaler, øvelser og erfaringsutveksling skal deltakerne bygge innsikt, mot og nettverk for å sikre virksomhetens posisjon i en verden med null utslipp.

Etter en vellykket pilotering av programmet inviterer nå Skift og PwC medlemmer til å nominere deltakere til årets runde.

– Kompleksiteten i utfordringene vi står overfor i dag krever helt andre lederegenskaper enn tidligere, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC.

Deltakerne utforsker forretningsmulighetene det grønne skiftet tilbyr

Gjennom programmet jobber deltakerne med en aktuell og relevant utfordring i egen virksomhet, deler det de gjør og mottar tilbakemeldinger fra hverandre, toppledere, eksperter fra Skifts fag- og kunnskapspartnere, PwCs fagmentorer og tidligere deltakere i programmet. Deltakerne inviteres også inn i et alumninettverk.

Ved å delta i programmet får virksomhetene:

  • Større fart på selskapets grønne omstilling
  • Unik tilgang til og innsikt i erfaringer gjort av toppledere i andre selskap, samt eksperter fra Skifts fag- og kunnskapspartnere
  • Kunnskap om og trening i fremtidens lederegenskaper
  • Tid, perspektiv og støtte til å utforske en konkret problemstilling for sin organisasjon
  • Innsyn i verktøy og nye arbeidsformer som kan anvendes i egen virksomhet
  • Et bredt nettverk av sparringspartnere man kan støtte seg på underveis og i etterkant av programmet
  • Styrket kapasitet til å påvirke endring og stå i kontinuerlig omstilling

En unik tilgang til toppledere og eksperter

Skiftprogrammet drar på styrken, kompetansen og innsikten til topplederne i nettverket. I tillegg inviteres inn eksperter og fagmentorer fra Skifts fag- og kunnskapspartnere.

Piloteringen av programmet engasjerte 21 toppledere og 18 fagmentorer og eksperter fra Skift-nettverket.

Vellykket pilotprosjekt blir nå årlig program

24 deltakere fra 21 ulike virksomheter deltok i første runde med Skiftprogrammet.

Deltakerne ga tilbakemeldinger etter hver samling og spilte en viktig rolle i å forme programmet for de neste samlingene.

Evalueringen fra samlingene var svært positive. Tilbakemeldingene som gikk igjen var at det var inspirerende og lærerikt å møte ledere fra helt andre virksomheter som kunne bringe inn ulike perspektiver og erfaringer på ledelse. I tillegg syntes mange at programmet var fasilitert på kreative måter som ga inspirasjon og konkrete verktøy til å tas i bruk i arbeidshverdagen.

Nå inviterer vi 30 nye deltakere til å bli med i programmet

Fristen for å nominere kandidater er 22. mai.

Skiftprogrammet er utviklet og gjennomført av Skift og PwC, som er administrativt og faglig sekretariat for programmet. Initiativet har kommet fra Kompetanseskiftet, representert med toppledelsen i NITO, Ruter, Universitetet i Oslo, NMBU, PwC og Gjensidige.