Mobiliserer for sirkulære tiltak i næringslivet

Skift, WWF, SINTEF og Deloitte lanserer 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv og inviterer et bredt norsk næringsliv til å bli med i samarbeidet.

Del:

Skift, WWF, SINTEF og Deloitte lanserer 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv og inviterer et bredt norsk næringsliv til å bli med i samarbeidet. Dette initiativet er fra næringslivet og for næringslivet, det er på høy tid at vi går fra ord til handling, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

– For å nå FNs bærekraftsmål er et systemskifte fra lineære til sirkulære forretningsmodeller helt fundamentalt. Derfor har vi sammen med WWF, Skift og SINTEF utarbeidet 10 prinsipper for sirkulær økonomi som en enkel veileder for de bedriftene som ønsker å komme i gang med arbeidet, sier Sjur Gaaseide, administrerende direktør i Deloitte Norge.

Prinsippene, som ligger på på circularbusiness.no, er ment som noe å strekke seg etter - å signere sender et signal om at man skal gjøre sitt ytterste for å etterleve dem.

– Ved å dele vår kompetanse og kunnskap på området, ønsker vi å gi norsk næringsliv den kunnskapen de trenger for å løse flere miljøproblemer, inkludert klimaproblemet. Vi mener dette vil bidra til å sikre et levedyktig næringsliv, sier Gaaseide.

Administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, mener et fokus på konkurransekraft er spesielt viktig.

– Uten å følge utviklingen vi ser i Europa og verden, og i stadig økende grad tilby de løsningene verden trenger for å bli mer sirkulær, vil norske bedrifter tape terreng i konkurranse med utenlandske bedrifter. Vi gjorde en analyse i fjor som viste at Norge ligger langt bak andre Europeiske land og pekte på et betydelig potensiale for et mer ressurseffektivt norsk næringsliv, sier Haugland.

Haugland er utålmodig og ønsker å skape et felles kraftløft fra bedrifter som basert på prinsippene aktivt deler og lærer sine erfaringer rundt sirkulære tiltak.

– Dette er en modell vi har hatt stor suksess med både for Grønnvaskingsplakaten og Ti prinsipper for grønt innkjøpsvett. En tar stilling, signerer og engasjerer egne ansatte, for så å lage konkrete handlingsplaner. Deretter møtes man på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt, dilemmaer og utfordringer, og lære sammen, sier Haugland.

Skifts arbeid med å definere hva som trengs for et skifte til en mer sirkulær økonomi, ledet av Nina Riibe i Econa, anbefalte at bedriftene i organisasjonen selv skulle ta grep.

– Nå går vi fra ord til handling, konstaterer Haugland.

Vinn-vinn for norsk økonomi

– WWF jobber for en verden med mindre utslipp og mer natur. Ved å gå over til en sirkulær økonomi kan vi minimere fotavtrykket fra økonomien vår, og bidra til at vi lever innenfor planetens tålegrenser, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond. Hun synes det er gledelig at norsk næringsliv er fremoverlente og ønsker å ta grep i egen virksomhet.

– Men de trenger også politisk vilje for å komme i mål. Vi håper klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tar imot signalet fra næringslivet og legger til rette for at bedrifter kan bli mer sirkulære. Den kommende strategien for sirkulær økonomi er en perfekt anledning til å utvide verktøykassen fra politisk hold, og gjøre den treffsikker for næringslivet, sier Andaur.

Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, påpeker at en utvikling i tråd med dette kan bli en vinn-vinn situasjon for Norge.

– Våre studier viser at norsk økonomi vil vokse av å bli sirkulær. Overgangen vil gi norsk næringsliv sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene knyttet til produksjon og forbruk. Samtidig får forbrukerne produkter som har høyest mulig kvalitet og verdi lengst mulig, konkluderer Gjørv.