Ledende næringslivsaktører lanserer veileder for bærekraftige matsystemer

- Vi må legge alt til rette for at fremtidens matsystemer skal være mest mulig sirkulære, ha lavest mulig karbonavtrykk og minimal belastning på naturen, sier adm. dir. i Skift, Bjørn K. Haugland.

Del:

Matproduksjon står for 25-30% av globale klimagassutslipp, og bidrar til tap av natur og biologisk mangfold over hele verden. Derfor er det viktig å sette søkelys på hvor maten vi spiser produseres, pakkes og transporteres, i hele matens reise fra produksjon til den ligger på tallerkenen.

- Vi må legge alt til rette for at fremtidens matsystemer skal være mest mulig sirkulære, ha lavest mulig karbonavtrykk og minimal belastning på naturen, sier adm. dir. i Skift, Bjørn K. Haugland.

Skift – Næringslivets klimaledere lanserer nå en ny veileder for bærekraftige matsystemer. Matskiftet.no er en ny plattform med 10 prinsipper for hvordan norske virksomheter kan bidra til mer bærekraftige matsystemer ved å gjøre gjennomtenkte valg. Matskiftet.no er et resultat av arbeidet med Skiftnotatet for mat og landbruk, som i februar 2022 ble overlevert til landbruks- og matminister Sandra Borch.

Flere av rådene handler om å redusere klimagassutslipp, halvere matsvinn og ikke minst prioritere norske råvarer. Veilederen er et viktig utgangspunkt som et felles næringsliv kan stille seg bak.

Skal Norge nå klimamålene, må vi være mest mulig bevisst eget matforbruk og matproduksjon, noe den nåværende geopolitiske situasjonen gjør enda mer aktuelt. Vi ønsker derfor å mobilisere et bredt næringsliv til å ta en gjennomgang av matvalgene i egen bedrift. Et standpunkt om å forplikte seg til å følge prinsippene i matskiftet.no kan være et første steg på veien.

Skift og medlemmene PwC, NorgesGruppen, Coca-Cola og Arntzen de Besche har sammen med TINE og BAMA stått bak utviklingen av plattformen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har vært kunnskapspartner i arbeidet.

Les pressemeldingen på NTB