Forskningsinstituttet SINTEF blir medlem i Skift - Næringslivets klimaledere

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt og et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi er svært glade for å kunne ønske SINTEF velkommen i Skiftnettverket.

Del:

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt og et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Med over 2100 ansatte har de internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Instituttet ble etablert i 1950 og har et målbilde om “teknologi for et bedre samfunn". Vi er svært glade for å kunne ønske SINTEF velkommen i Skiftnettverket.


Et viktig medlem i Skifts kunnskapsdeling

SINTEF vil bidra inn med kompetanse, ideer og samskaping rundt samfunnsdebatt og politikkutforming.

- Skift er en viktig møteplass på tvers av bransjer og industrier. Vi ser frem til samarbeidet, for vi tror det kan bidra enda mer til at forskningsbasert innovasjon tas i bruk og løser problemene rundt klima, natur og bærekraft, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

SINTEF har betydelig forsknings- og innovasjonsinnsats i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor på ni av de ti Store Klimaskiftene som Skift har satt seg fore å lykkes med, og deltar blant annet i 32% av norsk næringslivs samarbeidsprosjekter i EU.


Drives og styres etter bærekraftige prinsipper

SINTEF utfører om lag 7000 forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med mer enn 3000 kunder hvert år. De kommersialiserer også forskningsresultater gjennom bedriftsetableringer, lisensiering og teknologisalg.

Forskningsinstituttet har en tydelig bærekraftsstrategi som setter effekten på omgivelsene høyest, ved å bidra til samfunnsnytte og konkurransekraft gjennom å realisere FNs bærekraftsmål. Sirkulærøkonomi, uthenting av klimagasser fra atmosfæren og et større fokus på natur er tre viktige satsinger for 2023.

- Vi er svært fornøyde med å få SINTEF på laget og håper dette kan bidra til å styrke samarbeidet mellom forskning og næringsliv. SINTEF har en betydelig kompetanse innen fagområder som er sentrale i vårt arbeid som energi, natur, bygg og eiendom, grønn digitalisering og sirkulærøkonomi, forteller Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.

    Les mer om SINTEFs bærekraftsrapport her.