3,5 prosent nedgang i klimagassutslippene fra 2019 til 2020.

Onsdag 3. november publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) de endelige utslippstallene for 2020. Men skal utslippsmålene for 2030 nås må det kuttes betydelig mer.

Del:

Onsdag 3. november publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) de endelige utslippstallene for 2020. Ifølge SSB kan en del av nedgangen i utslippene på 3,5% skyldes koronapandemien, som førte til mindre trafikk, stengte skoler og kjøpesentre og tomme yrkesbygg.

Utslippene fra olje- og gassproduksjonene gikk ned med 0,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Denne nedgangen kan delvis tilskrives driftsstans, ifølge SSB.

Skal målet om 55 prosent lavere utslipp innen 2030 nås, må utslippene i gjennomsnitt kuttes med 7,3 prosent hvert eneste år fremover, for å komme ned til 23,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Den største utslippsreduksjonen som Norge noen gang har hatt på ett år, var for øvrig i 1991 og 2009. Da gitt utslippene ned med i underkant av 5 prosent.

Skift sin utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft fordeler utslippskutt på sektor, og lar brukerne se effekten av de respektive tiltakene. Dette gjør det lettere å se hvilke tiltak som har størst effekt, og dermed størst mulighet for næringsutvikling.

Monitoren peker på fem overordnede satsningsområder for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft. Alle områdene krever systemiske endringer og et effektivt samspill mellom myndigheter og næringsliv vil bli helt sentralt for å lykkes:

  • Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak og tempoet må økes.
  • Vi må tilrettelegge for en bred industriell satsing på hydrogen.
  • Vi må bidra til økt verdiskaping fra fornybar energi gjennom å tilrettelegge for en fokusert satsing på havvind og økt utvekslingskapasitet med Europa.
  • Vi må tilrettelegge for å skalere opp karbonfangst og lagring.
  • Vi må fremme sirkulære forretningsmodeller for å øke tempo på omstillingen til en sirkulær økonomi.

    Les mer om utslippsmonitoren her