Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft

Prosjekter

Les mer

Hvilke tiltak må til for å oppfylle Norges klimamål innen 2030? Med Skifts utslippsmonitor for grønn konkurransekraft, skal du få oversikt over potensialet for utslippskutt og næringsutvikling i din sektor.

Etter initiativ fra konsernsjef i Statkraft og styremedlem i Skift, Christian Rynning-Tønnesen, har Skift og PwC utarbeidet en første versjon av en utslippsmonitor for grønn konkurransekraft i samarbeid med Skiftmedlemmene Statkraft, DNV, Statsbygg og EFO, samt fagpartnerne Miljøstiftelsen Zero og WWF.

Utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft fordeler utslippskutt på sektor, og lar brukerne se effekten av de respektive tiltakene foreslått i klimakur. Dette gjør det lettere å se hvilke tiltak som har størst effekt, og dermed størst mulighet for næringsutvikling. Planen er at denne skal kunne bli et levende grensesnitt som oppdateres i takt med at nye tiltak iverksettes og nye tall blir tilgjengelige.

Monitoren peker på fem overordnede satsningsområder for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft. Alle områdene krever systemiske endringer og et effektivt samspill mellom myndigheter og næringsliv vil bli helt sentralt for å lykkes:

  • Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak og tempoet må økes.
  • Vi må tilrettelegge for en bred industriell satsing på hydrogen.
  • Vi må bidra til økt verdiskaping fra fornybar energi gjennom å tilrettelegge for en fokusert satsing på havvind og økt utvekslingskapasitet med Europa.
  • Vi må tilrettelegge for å skalere opp karbonfangst og lagring.
  • Vi må fremme sirkulære forretningsmodeller for å øke tempo på omstillingen til en sirkulær økonomi.

Les mer om tiltakene her.