Enormt potensiale i det grønne skiftet

Ny kunnskap og teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av et grønt, konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk næringsliv. På veien til å nå klimamålene i 2050, må vi kutte alle utslipp. Dette krever utvikling av nye bærekraftige løsninger til både samfunns- og næringsliv.

Topplederne i Skift er bekymring for om Norge satser nok på utviklingen av teknologier og løsninger for det grønne skiftet. Under CEO-møtet hos SINTEF smalet derfor topplederne seg om behovet for et grønt teknologiløft.

Skift oppfordrer til et grønt teknologiløft

Se hvordan våre medlemmer bruker grønn teknologi

Hør Tonje Jensen, fungerende administrerende direktør i Mesta fortelle hvordan de bruker teknologi for å spare naturen.

Hør Birte K. W. Sjule, konsernsjef i Sporveien, fortelle hvordan de bruker teknologi til å skape et mer bærekraftig kollektivtilbud.

Hør Astrid Rusås Kristoffersen, Group Director Research & Development i DNV, fortelle om hvordan de bruker teknologi i energitransformasjonen.

Hør Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, fortelle hvordan de bruker kunstig intelligens for å oppnå et mest mulig behagelig klimaforhold i utvikling av byer og bomiljø.

Hør Maja-Stina Ekstedt, EVP Sustainability, Public Relations & Communication i KSAT, fortelle hvordan teknologi vil spille en viktig rolle for å omstille antennestasjonen på Svalbard til å gå over på fornybar energi.

Hør Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK, fortelle om prosjektet Grønn VVS og hva som kreves for at piloter i forskningsprosjekter blir til nye løsninger som reduserer utslipp fra byggenæringen.

Hør Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens, fortelle hvordan de hjelper kundene sine med å knytte den fysiske og digitale verden sammen med et metaverse.