Topplederne i Skift lanserer grønt teknologiløft

Ny kunnskap og teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av et grønt, konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk næringsliv.

Del:

Enormt potensiale i det grønne skiftet

Ny kunnskap og teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av et grønt, konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk næringsliv. På veien til å nå klimamålene i 2050, må vi kutte alle utslipp. Dette krever utvikling av nye bærekraftige løsninger til både samfunns- og næringsliv.

Mer enn førti toppledere samlet seg hos SINTEF i Oslo for høstens CEO-møte i Skift, og fikk en bred oppdatering på status innen næringsrettet forskning, utvikling og innovasjon.

  På borddiskusjonene som fulgte, ble det uttrykt sterk bekymring for om Norge satser nok på utviklingen av teknologier og løsninger for det grønne skiftet.

  Topplederne i Skift er urolige for at vi som nasjon ikke investerer tilstrekkelig i utvikling av den kompetansen, de teknologiene og løsningene som vi trenger til det grønne og digitale skiftet

  Bjørn K. Haugland, Adm.dir. i Skift

  Han tror imidlertid at det er et enormt potensiale, dersom Norge satser på et bredt teknologiløft.

  – Dette kan bli århundrets største forretningsmulighet for å bygge global konkurransekraft i norsk næringsliv, fortsetter han.

  De offentlige bevilgningene til ordninger som legger til rette for forskningssamarbeid mellom forskningsmiljøer og norske bedrifter, er i senere tid blitt redusert, og er nå helt nede på 2012-nivå. Olje- og gassnæringen, som har vært lokomotivet i norsk teknologiutvikling, ebber ut og reduserer sin forskningsinnsats.

  Alle deler av samfunnet må gjennomføre en grønn og digital omstilling når vi skal støvsuge vekk alle utslipp innen 2050.

  Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF under Skift sitt CEO-møte i oktober. FOTO: Anita Arntzen/KONTRA Produksjon

  Klimautvalget 2050 sin rapport, som ble overlevert regjeringen forrige uke, viser med all tydelighet at det nå krever tett samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøer og myndigheter for å lykkes.

  – Da blir en kraftig satsning på grønn og digital teknologiutvikling helt sentralt, sier Haugland.

  Topplederne i Skift har derfor samlet seg om et grønt teknologiløfte til fremtidige generasjoner.

  Oppfordrer til et grønt teknologiløft

  Skift oppfordrer til et grønt teknologiløft etter følgende linjer:

  1. Målene for teknologi og innovasjon bør være like ambisiøse, målbare og tydelige som målene vi har for klima og miljø.
  2. Norge er et samfunn preget av tillit. Det gir oss fordeler når vi skal skape nye løsninger sammen. Når regjeringen nå har mål om at næringslivet skal doble sin forskningsinnsats, uten selv å øke sin, bør staten påse at den offentlige innsatsen fremmer forskningssamarbeid mellom bedrifter og forskere.
  3. Vi trenger en økt satsing på næringsrettet, anvendt forskning og ordninger som forutsetter samarbeid mellom et bredt næringsliv og norske, og internasjonale, forskningsmiljøer. Det vil skape forskning med høy relevans og kvalitet, og en høyere fart i den grønne omstillingen fordi ny teknologi raskere tas i bruk på tvers av næringer.

  Offentlig-privat samarbeid har gitt Norge den konkurransekraften vi i dag nyter godt av. Nå trenger vi et nytt felles grønt teknologiløft for å lykkes på de områdene regjeringen peker på i sitt Grønt industriløft, i sin eksportstrategi og i Den grønne alliansen med EU.

  Les Skift sitt teknologiløft her.