Telenor, Telia og Skift medforfattere i bok om digital omstilling

Postet onsdag 3. nov. 2021

Digitalisering kan kutte globale utslipp med 15 prosent innen 2030, ifølge en rapport fra World Economic Forum. Norge og norsk næringsliv er særskilt digitalisert, og i en gunstig posisjon til å bli ledende på løsninger som realiserer dette potensialet. Men da må vi satse nå, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Telenor, Telia og Skift har gått sammen om å forfatte et kapittel i boken Den digitale hverdagen, utgitt av Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA), der hovedbudskapet er viktigheten digital infrastruktur har for oppnåelse av Norges klimamål.

– Jeg synes det er utrolig flott at konkurrenter som Telenor og Telia er enige om at det i klimakrisens tidsalder er viktig å samarbeide om å kutte utslipp, samtidig som man kniver om de samme kundene i markedet, sier Haugland.

– I denne boken kommer de med flotte eksempler på hvordan digitalisering bidrar, og i stadig økende grad kan bidra til, utslippskutt i ulike bransjer, og hvordan bransjen selv kan kutte sine egne utslipp, sier Haugland.

Tematikken i kapittelet, med tittelen Klimamålene trenger digital drahjelp, omhandler digital adferdsendring i løpet av pandemien og utbedringsbehovet til den digitael infrastrukturen i distriktene. Selskapene kommer også med konkrete digitale redskaper for utslippskutt og mer bærekraftige praksiser i landbruket, byggebransjen, transportsektoren og kommunal infrastruktur.

Boken Den digitale hverdagen er gratis, og kan bestilles her.