Sektorspesifikke utslippsbaner og klimakur

Postet mandag 21. okt. 2019

Utslippsbanene skal alle peke nedover, men hvordan?

Dette var spørsmålet som ble utbrodert under møtet om utslippsbaner sist torsdag, hvor Thor Arne Engelund fra Statkraft var vert. Det finnes per i dag ingen sektorspesifikke politiske virkemidler, rapportering eller målsetninger. Skift har planer om å jobbe mer med dette i tiden frem mot Klimakur som legges frem av Miljødirektoratet i desember. Hva kan vi gjøre for å peke på gode utslippbaner, tiltak og virkemidler for de forskjellige sektorene? Pilotprosjektet er fortsatt i oppstartfasen, og det blir et nytt møte i november.