Sammen om felles klimarapportering for rådgivende ingeniører

Postet torsdag 18. nov. 2021

Asplan Viak, DNV, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sweco har utarbeidet et felles, transparent, ambisiøst og rettferdig omfang for rapportering av egne klimagassutslipp.

Per i dag eksisterer det ikke et krav til hva som skal inkluderes i et selskaps klimagassregnskap, noe som i praksis gjør det umulig å sammenligne utslipp mellom virksomheter. Vi har derfor gått sammen og blitt enige om hvilke utslipp vi skal måle på tvers av rådgiverbransjen i Norge, og skal nå utarbeide et felles rammeverk for rapportering av disse.

– Det vanlige er å rapportere på bruk av fossil energi og strøm, og i noen tilfeller også flyreiser. I vårt omfang vil vi i tillegg inkludere maten fra våre kantiner, kontormøbler, IT-utstyr, alle reiser, inkludert firmaturer og reiser til og fra jobb, indirekte utslipp fra materialene kontorene våre er bygget av, og kjøp av varer og tjenester, forteller Ørjan Kongsvik Aall, klimastrateg i Sweco og en av initiativtagerne til arbeidet.

– Det er en kjensgjerning at vår bransjes påvirkning på klima er aller størst gjennom prosjektene våre, men vi har fortsatt et ansvar for å feie for egen dør, understreker Nora O. Schjoldager, strategisk klima- og bærekraftsrådgiver i Multiconsult. 

John Sverre Rønnevik, fagsjef ytre miljø i Asplan Viak, påpeker videre at alle aktiviteter har et utslipp, også rådgivingstjenester. Dette er noe vi må være bevisst. 

I løpet av 2021 skal virksomhetene enes om en felles metodikk for beregning, felles utslippsfaktorer og rapportering av klimagassutslipp innen de ulike områdene.

– Våre rådgivere jobber med klimaproblematikk i prosjektene sine, derfor er det viktig at vi er enige om hvordan vi forholder oss til dette – også internt. Nå tar vi ansvar og ser frem til å bruke egne erfaringer for å bli enda bedre i prosjektene våre, sier Ellen Skarsgård, leder for bærekraft og klima i DNV. 

Nå håper Elisabeth Hofgaard Lycke, bærekraftsansvarlig internt i Norconsult, at resultatet av samarbeidet vil komme flere til gode.

– Den modellen vi utarbeider kan i prinsippet brukes av alle som driver med rådgiving, eller i andre former selger kunnskap, påpeker hun. 

Initiativet har sitt utspring i at alle medlemmer i organisasjonen Skift skal sette seg verifiserbare mål om å begrense oppvarmingen til 1.5 grader og rapportere på direkte og indirekte utslipp.

- Stor takk til Sweco og Multiconsult som har tatt dette initiativet sammen med de rådgivende ingeniørene i Skiftnettverket. Skift er en gjøretank og derfor utvikler vi nå dette felles rapporteringsrammeverket som blir bransjestandarden for rådgivende ingeniører, sier Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å rapportere alle sine klimagassutslipp og sette seg utslippsambisjoner i tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, gjerne gjennom Science Based Target-initiativet. Skal vi stoppe klimakrisen fra å bli mye, mye verre, er vi avhengig av at alle gjør det de kan for å kutte utslippene raskt til null, fastslår bærekraftsjef i Multiconsult, Heikki Eidsvoll Holmås.

Hver digital visning av dette dokumentet har et utslipp på ca. 1 gram CO2e. Kilde: Aspan Viak.