Medlemmene i media

Postet tirsdag 6. aug. 2019

Veidekke har fått kontrakt på å bygge mer vindkraft i Finland. E24 hadde i midten av juni en sak om Oslo kommune sitt nye klima og- energi fond, her skal Veidekke levere inn en av de største søknadene om støtte til klimatiltak for klima vennlige jobbreiser for ansatte.

Bjørn Arild Thon, adm. direktør i returselskapet RENAS skrev kronikk i Dagbladet sammen Bjørn K. Haugland, adm. direktør i Norge 203040 og styreleder i Circular Norway og Frank Jaegtnes, adm. direktør i Elektroforeningen (EFO). Den andre kronikken fra Norge 203040 siden forrige nyhetsbrev ble skrevet av Idar Kreutzer, tidligere medlem av Grønn konkurransekraftutvalget, rådsmedlem Norge 203040 og adm.dir Finans Norge, Jens Ulltveit-Moe, adm.dir. UMOE, styreleder Norge 203040, og Bjørn K. Haugland, adm.dir. Norge 203040. Kronikken ble publisert i trykk i Dagens næringsliv.

Agder Energi lanserte i Desember 2018 datterselsakpet Entelios. Selskapet skal nå levere fornybar strøm til Tesla, og vant avtalen om å levere strøm til alle norske helseforetak. Energiavtalen med en samlet verdi på 4 milliarder kroner er dermed den største i offentlig sektor.

DNV GL var med på å utarbeide rapporten «Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic» i samarbeid med havsenteret Senter for hav og Arktis, som tar for seg havnasjonen Norge anno 2050. Den ble lagt frem mandag 17. juni og fikk blant annet omtale i E24.

Storebrand var også å se i E24. Stortinget tok grep som gjør at oljefondet må selge seg ned i kullselskaper som produserer over 20 millioner kull i året, eller som har over 10.000 megawatt kullkraftkapasitet – noe som tilsvarer drøyt ti større kullkraftverk. Som det står i saken nøyer ikke Storebrand seg med disse kravene, men stiller enda strengere krav selv, og mener Stortinget bør gå lenger.

Coca-Cola Norge var en av samarbeidspartnerene til Dagens Næringsliv i D2 saken «30 lederstjerner under 30 år som vi tror vil gjøre verden til et bedre sted«. Her ble blant annet nordisk bærekraftsjef i Storebrand, Marcus Bruuns, tatt med i kåringen. Coca-Cola Norge skriver også på twitter noen dager før dette nyhetsbrevet går i «trykken» at «Vi fjerner 9000 tonn jomfruelig plast fra tre av våre merkevarer i Vest Europa når disse går over på 100 % resirkulert plast neste år«. I tillegg hadde de en egen sak om hvordan deres bærekraftplan «this is forward» støtter opp under FNs bærekraftsmål og hvordan bærekraft påivirker Coca-Cola Norge som bedrift.