Vygruppen blir medlem i Skift – Næringslivets klimaledere

Vygruppen er Nordens største landbaserte transportkonsern. Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet og opererer innen virksomhetsområdene tog, buss, godstransport, kundeopplevelse og innovasjon

Del:

Vygruppen er Nordens største landbaserte transportkonsern. Selskapet er eid av den norske stat ved Samferdselsdepartementet og opererer innen virksomhetsområdene tog, buss, godstransport, kundeopplevelse og innovasjon.

Vy har som mål å gjøre det enkelt å velge miljøvennlig slik at enda flere velger å reise med tog og buss, og transportere gods med jernbane. Samtidig står bærekraft høyt på agendaen og selskapet arbeider kontinuerlig med større og mindre bærekraftstiltak.

-Vy blir med i Skift fordi vi ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet sammen med andre bedrifter som går foran i omstillingen av Norge. Jeg ser fram til å møte ledere som har tatt store skritt i riktig retning i sin virksomhet. Vi ønsker å lære av de beste, men også å søke nye samarbeid for å redusere både egne og andres utslipp, sier Gro Bakstad, konsernsjef i Vy.

Transport og veitrafikk står for nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp. Norges mål er ifølge klimameldingen fra 2021 å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030. Vy skal bidra til at Norge når sine mål ved å få flere til å reise kollektivt når de har transportbehov og frakte mer gods på skinner i stedet for på vei.

-I 2021 transporterte Vy 113 millioner passasjerer med våre tog og busser, samt fraktet 429 millioner tonn gods på bane. Vi sparte dermed samfunnet for 731 376 tonn CO₂-ekvivalenter sammenliknet med om våre kunder i stedet hadde reist med privatbil eller fraktet gods med lastebil. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 400 000 biler, forteller Bakstad.

- Vy har et ambisiøst mål om å spare samfunnet for én million tonn CO₂-ekvivalenter i år 2025 ved å frakte flere passasjerer og mer gods på skinner. Kollektivtransport er i seg selv en klimaløsning, men også vi må redusere utslippene til null de neste tiårene. Våre persontog er allerede elektriske, men energibruken kan effektiviseres. Elektrifisering av busser har kommet langt i byene, men vi har en vei å gå før langdistansebussene er utslippsfrie. Det krever teknologiutvikling, investeringer og samarbeid med andre aktører, avslutter Bakstad.

- I Skift er vi svært glade for å kunne ønske Vy gruppen velkommen som medlem. Vy gruppen er en sentral aktør i transportsektoren og arbeider aktivt med å redusere utslipp i sektoren. Samtidig som vi ser et endret reisemønster etter koronapandemien er det viktig at vi utnytter dette mulighetsrommet til å bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.