Skift har gjennomført sitt første styrevalg

Under Skifts årsmøte forrige uke, ble det sittende interim-styret i Skift gjenvalgt for en ny periode. De har ledet en vellykket ekspansjon fra oppstarten av organisasjonen i fjor.

Del:

Siden oppstarten av Skift - Næringslivets klimaledere i mars i fjor, har et midlertidig styre bestående av kjente næringslivsledere styrt organisasjonen. I perioden har medlemsmassen mer enn fordoblet seg, aktivitetsnivået blant medlemmene har økt drastisk og Skift har blitt en tydelig stemme i klimadebatten på vegne av næringslivet.

Med dette som bakgrunn valgte Skifts årsmøte, bestående av CEOs fra alle våre medlemsbedrifter, at styret skal bli sittende i en ny periode.

– Vi er glade for å ta på oss denne oppgaven, og ser frem til hva vi sammen kan utrette i 2020. Næringslivets rolle i klimasaken er avgjørende, og å få jobbe tett på de som til daglig gjør en innsats for bærekraft i norske bedrifter er svært givende, sier styreleder Jens Ulltveit-Moe.

Styret består av konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, grunnlegger og styreleder i UMOE, Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef i Posten, Tone Wille og konsernsjef i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.