UiT inngår samarbeidsavtale med Skift

UiT Norges arktiske universitet ønsker å være en pådriver for at Norge når sine klimamål og inngår avtale med organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere.

Del:

UiT Norges arktiske universitet ønsker å være en pådriver for at Norge når sine klimamål og inngår avtale med organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere.

– UiT skal selvfølgelig bidra i kampen for å nå FNs bærekraftsmål, som vi bruker som grunnlag for våre prioriteringer. Derfor er et samarbeid med Skift svært interessant for oss, sier UiT-rektor Anne Husebekk.

Administrerende direktør i Skift, Bjørn K. Haugland, er glad for å få UiT med på laget:

– Næringslivets omstilling må være dypt forankret i både vitenskapen og i regionene. Norsk næringsliv, også i nord, bør være en testarena for fremtidens nullutslippsløsninger. Et tett samarbeid mellom bedrifter og akademia er helt avgjørende for at dette skal bli en realitet, sier Haugland.

Han viser til at norsk verdiskaping alltid har hatt en tett tilknytning til fornybare naturressurser, som sjømat, skogbruk og fornybar energi, og at nordområdene kommer til å bli viktige framover i en fremtid med mindre oljeeksport og stadig mer ambisiøse klimamål.

– Når Norge skal omstilles, må nordområdene og den spisskompetansen man der besitter på for eksempel havbruk, skipsfart og arktiske løsninger spille en sentral rolle, sier Haugland.

Viktig å tenke annerledes

Skift og UiT skal gjennom avtalen utforske muligheten for å utvikle et samarbeid med fokus på bærekraft. UiT vil kunne være en samarbeidspartner i prosjekter og bidra med kunnskapsutvikling for Skift og medlemsbedriftene.

– Utdanningsinstitusjonene utdanner morgendagens arbeidstakere, og disse må tenke annerledes enn det vi har gjort frem til nå, om alt fra verdiskapning og innovasjon, til bærekraft og ledelse. De må ha kompetansen til å tørre å utfordre utdaterte tankesett. Et sterkt forskningsmiljø, og et nært samarbeid mellom dette og studentene, vil gi neste generasjon yrkesaktive de løsningene som trengs for at vi skal ta samfunnet vårt i en mer bærekraftig retning, sier Haugland.

Kontaktpersoner:
Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, 48141286, anne.husebekk@uit.no
Bjørn K. Haugland, administrerende direktør, Skift, 97687315, bjorn@skiftnorge.no