Torjus Kleiven Kandal er ny medlemsansvarlig og myndighetskontakt i Skift

Vi ønsker velkommen til Torjus Kleiven Kandal som medlemsansvarlig og myndighetskontakt i Skift – Næringslivets Klimaledere.

Del:

Vi ønsker velkommen til Torjus Kleiven Kandal som medlemsansvarlig og myndighetskontakt i Skift – Næringslivets Klimaledere.

I over syv år har han jobbet i Brussel for Nord-Norges europakontor med å fronte Nord-Norges interesser politisk opp mot EU-systemet. Kandal er utdannet journalist, har jobbet som havrådgiver i WWF og har master i økonomi og administrasjon.

- Næringslivsaktører står for store deler av klimagassutslippene, og at næringslivet også tar ansvar for den grønne omstillingen er viktig for å kunne nå klimamålene. Å jobbe for utslippskutt med de mest fremoverlente og klimaambisiøse selskapene i Norge er en kjempespennende oppgave, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle medlemmene i Skift, forteller Kandal.

Kandal vil være medlemmenes nye hovedkontakt. Han vil også bidra til å involvere medlemmene i prosjekter og arbeidsgruppene tilknyttet Store Klimaskift.