Strateg- og kommunikasjonsmøte hos KLP: Gode klima- og naturløsninger

Denne uken arrangerte Skift strateg- og kommunikasjonsmøte. På agendaen for møtet var konkrete eksempler på gode klima- og naturløsninger.

Del:

Denne uken arrangerte Skift strateg- og kommunikasjonsmøte. På agendaen for møtet var konkrete eksempler på gode klima- og naturløsninger. Tusen takk til KLP som var vertskap for møtet!

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP, Kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, presenterte KLPs bærekraftstrategi og satsninger. Kommunenes pensjonssparing skal sette bærekraft på dagsordenen og bidra til det grønne skiftet. Thornes la også vekt på betydningen av tap av natur og biologisk mangfold, og satte klimaendringene og utfordringene som følger i en større kontekst. Thornes la vekt på at samarbeid blir viktig i møte med klima- og naturkrisen, og at de som bidrar til utslippene må betale mer.


Eksempler på gode klima- og naturløsninger fra Skiftmedlemmene

Merete Saugestad, Bærekraftsdirektør i Sweco Norge. Foto: Skift / Jonas Tvedt

Merete Saugestad, bærekraftsdirektør i Sweco Norge trakk frem flere eksempler på gode klimatiltak i Sweco. I 2019 etablerte Sweco nye bærekraftmål, og frem til 2030 skal de redusere utslippene med 55 %.

- Hvor skal studieturen går i framtiden? En lengre studietur for hele bedriften har innmari mye å si, og bryter alle utslippsmål. Fra om med 2022 er studieturene i Sweco klimavennlige, sa Saugestad.

  Sweco har lagt om studieturene til klimavennlige alternativer, etablert klimafotavtrykk på matrettene i kantinen, og etablerer mulighet for leasing av elsykler for ansatte. Mer generelt jobber Sweco med å vri prosjektporteføljen i mer bærekraftig retning og jobbe for mer bærekraftige resultater i hvert prosjekt.


  Tonje G. Jensen, konserndirektør folk og bærekraft i Mesta. Foto: Skift / Jonas Tvedt

  Tonje G. Jensen, konserndirektør folk og bærekraft i Mesta
  presenterte «fem kamper» som Mesta har forankret eget bærekraftsarbeid rundt: Sikkerhet først, lønnsom vekst og kremmerånd, å være en digital mester, bærekraft i alle ledd samt god gjennomføring. Mer konkret trakk Jensen frem flåtestyringssystemet «LINX», som analyserer bruksmønstre for kjøretøy, og Klimator, som gir et dynamisk verktøy for veiværsprognoser, og optimaliserer kjøreruter basert på været. Dette kan også bidra til å redusere mengden salt på veiene.


  Ingvild Høgdal Mysen, rådgiver i KLP Eiendom. Foto: Skift / Jonas Tvedt

  Det er store utslipp ved utskiftning og rehabilitering av bygg, og spesielt lite klimavennlig er utskiftning av materialer og bygg som «nesten» er nye. Dette var temaet da Ingvild Høgdahl Mysen, rådgiver i KLP Eiendom, presenterte KLPs prosjekt knyttet til klimavennlig leietakertilpasning, hvor de har regnet på og funnet mer klimavennlige alternativer til leietakertilpasninger.


  Hege Sagplass, miljørådgiver i Posten Norge. Foto: Skift / Jonas Tvedt

  Hege Sagplass, miljørådgiver i Posten, delte resultater fra Postens omstilling til utslippsfrie kjøretøy. Sagplass forteller av Posten har reduserte egne CO2-utslipp med 55% siden 2012 og er i ferd med å etablere lading for elektriste lastebiler over hele Norge. 

  De har satt stopp for bestilling og kjøp av fossile varebiler, og øker omstillingstakten for tyngre kjøretøy mellom byer. Posten har også omstilt alle egne kjøretøy på Svalbard, for å vise at fossilfrie løsninger er mulige også i Arktis.


  Foto: Skift

  Oppdateringer fra Skift

  Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift ga også oppdateringer fra Skift knyttet til Svalbard, Skiftprogrammet, fag- og funksjonsnettverkene i Skift.

  - På en måte er Svalbard kanarifuglen i gruven for de globale klimaendringene. Svalbard gir signaler om hvordan det er å leve i et samfunn med allerede flere graders oppvarming, sa Haugland.

   Neste strateg- og kommunkasjonsmøte er 26. oktober, hold av datoen!

   Du finner alle bildene fra arrangementet her!