Store ambisjoner for sirkulærøkonomi på Evolve Arena

Norsk næringsliv stilte tøffe krav til seg selv, bransjene sine og politikerne, fra Skift sin sirkulære scene på by- og samfunnskonferansen Evolve Arena på Lillestrøm.

Del:

Norsk næringsliv stilte tøffe krav til seg selv, bransjene sine og politikerne, fra Skift sin sirkulære scene på by- og samfunnskonferansen Evolve Arena på Lillestrøm.

– Sirkulærøkonomien kan utløse helt enorme muligheter for Norge, men skal den gjøre det må vi trå til på alle nivå. Vi er fortsatt i startgropen, sa Silje Sørfonn Moe, seniorrådgiver i WWF og konferansier under åpningsdagen. En god oppsummering av viljen og fremtidstroen som skulle gå igjen gjennom hele konferansen.

På scenen stod flere store aktører fra norsk næringsliv, i tillegg til inspirerende startups og flere forskningsmiljøer. Gjennom konkrete case og erfaringsutveksling ønsket Skift, som næringslivets klimaledere, å inspirere til en mer sirkulær forretningstankegang blant tilhørerne.

Mot og innovasjon
– For å akselerere det grønne skiftet trengs det handling. Fremgang kommer ikke uten innovasjon, og vi må hele tiden finne nye løsninger, sa Tonje Frydenlund, direktør for forretningsutvikling i Snøhetta.

– I Snøhetta har det å finne utfordrende løsninger og å utfordre bransjen alltid vært viktig. Nå er det viktigere enn noen gang, fortsatte hun.

Også Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, oppfordret bedrifter til å være modige og ikke vente på etterspørselen:

– Vi må klare å levere det kunden kanskje ikke vet at de vil ha, uttalte han.

Det er ikke i Glasgow slaget står
Viljen er absolutt til stede i norsk næringsliv. Likevel står vi fortsatt overfor store oppgaver, og veien videre vil være krevende. Så hvilke barrierer ligger i veien for å bli det nullutslippssamfunnet vi ønsker å være?

– Økonomien finnes. Vi trenger ikke bruke nye penger på olje og gass. Vi må bruke penger på ren energi i stedet. Men det krever at politikerne tør å ta upopulære valg når de kommer hjem fra Glasgow, og at de ikke skjermer næringer som ønsker å skjermes. Det er helt nødvendig, sa Sverre Alvik, forskningsdirektør i DNV.

– Det er ikke i Glasgow slaget står. Det er her hjemme. Vi må begynne som bedriftsledere, og oppfordre politikerne til å gjøre det samme. Vi kan ikke alltid se bak oss om myndighetene støtter det vi gjør. Vi må være ledende og ta grep selv, påpekte Alvik.

Og nettopp det å starte arbeidet innad i egen bedrift var et viktig råd fra flere av foredragsholderen, som alle ble utfordret på hva som er det viktigste grepet for å komme i gang med sirkulærøkonomi. Utfordringen kom fra Guro Steine, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i GK, som var konferansier på dag to av konferansen.

Schibsteds bærekraftsjef Britt Nilsen, poengterte at det viktigste ikke nødvendigvis er å ha en bærekraftstrategi, men å ha en strategi som er bærekraftig.

Som flere andre deltakere løftet også Nilsen frem viktigheten av å analysere hvor bedriften kan utgjøre en reell forskjell, og at man bør starte der det monner aller mest.

– Vi kan alle presse leverandørene våre, selv om man er små, uttalte Andreas Hannevik, kategoriansvarlig for tjenester i Jernia.

Når er det nok?
Landskapsarkitekt og regionleder Espen Evensen Reinfjord i Asplan Viak holdt et flammende innlegg om mangel på krav til landskapsnæringen.

– Det finnes ikke tilsvarende krav til lanskapsnæringen som for bygg og infrastruktur, fortalte han engasjert fra scenen.
- Vi må sikre klimagassberegninger også for uterom. Slik det er i dag, har landskapet mistet sin motstandskraft. Må det være slik?

– Både for folkehelsen og gjennom pandemien har vi opplevd hvor viktig grønne arealer er for folk flest, fortsatte han og utfordret bransjen til å benytte standarder og klimakalkulator også for uteanlegg.

Konferansen fikk også prominent besøk av Leo Johnson, bror av Boris Johnson, som sammen med Idar Kreutzer fra Finans Norge, snakket om finansnæringens rolle i sirkulærøkonomien, EU Green Deal og Taxonomi.

– My take is that sircular economy is step one, but we need what is called the spiral economy also, not only the environmental dimension, but also the social dimension, avsluttet Johnson fra scenen.